Tule ry vetosi hallitusohjelmaneuvottelijoihin — kansalaisten toimintakykyyn sijoittaminen maksaa itsensä takaisin 

Tuleva hallitusohjelma on yksi merkittävimmistä, sillä sen sisältö tulee linjaamaan mahdollisuuksia tukea ikääntyvän Suomen toimintakykyä. Kestävä talous tarvitsee toimintakykyisiä kansalaisia, joten Tule ry lähestyi hallitusohjelmaneuvottelijoita lähettämällä neuvottelijoille tietoa tule-ongelmien merkityksestä kansantaloudelle sekä jäsenistön kanssa yhdessä linjatut Toimintakykyinen Suomi -teesit. 
Tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat yleisin syy lääkärissäkäyntiin, uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin sekä liikuntavaikeuksiin. Jo tällä hetkellä jo yli 350 000 suomalaista kokee vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vauhdilla. 

Kansalaisten riittävä toimintakyky on meidän kaikkien turva, johon voidaan vaikuttaa päätöksillä. Tule ry esitti, että tulevan hallituksen on huolehdittava, että seuraavat toimenpeet toteutetaan tulevassa hallitusohjelmassa:

 1. Taataan kaikille tasa-arvoisesti oikeus kuntoutukseen iästä riippumatta.
  • Varmistetaan kuntoutuspalveluiden kattava saatavuus hyvinvointialueilla.
 2. Turvataan hyvinvointialueille riittävä valtion rahoitus ja priorisoidaan rahoituksessa tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen toimenpiteet.
  • Taataan tuki- ja liikuntaelinoireisen pääsy tarvittaessa fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle seitsemän päivän kuluessa.
  • Turvataan hoidon ja kuntoutuksen jatkuminen palvelupolun mukaisesti.
  • Varmistetaan yhteistyöedellytykset järjestöjen ja hyvinvointialueiden kesken.
  • Taataan hoito- ja kuntoutuspolkujen laatu seuraamalla hoidon tuloksellisuutta.
 3. Varmistetaan kansalaisille liikkuvaan elämäntapaan kannustava ja esteetön arkiympäristö.
  • Kunnille myönnettävistä valtion avustuksista saatava riittävä osuus tuki- ja liikuntaelinten toimintakykyä ja kuntoutus-ta varten tarkoitettuihin tiloihin, laitteisiin ja ohjausresursseihin.
  •  Suunnataan valtion avustuksia kunnille arkiliikunnan lisäämiseksi.
  • Varmistetaan yhteistyöedellytykset järjestöjen ja hyvinvointialueiden kesken.
  • Turvataan valtakunnalliset liikunnan edistämisen Liikkuva-ohjelmat kaikille ikäryhmille.