Päivitetty Kansallinen TULE-ohjelma valmistuu syksyllä

Syksy on alkanut  järjestöissä kiireisenä, niin myös meillä. Syksyn aikana valmistuu päivitetty Kansallinen TULE-ohjelma, jonka ohjausryhmää on vetänyt professori Jaro Karppinen (kuvassa KTO-ohjausryhmän jäseniä).

Olemme mukana Helsingissä 29.11.2019  järjestettävässä SIP-Finland kutsuvieraseminaarin järjestävänä tahona yhdessä Suomen Kipu ry:n ja Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n kanssa. SIP-Finland on EFIC:N (European pain federation) alainen toimintamalli, jonka avulla pyritään lisäämään tietoisuutta kroonisen kivun yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden käynnistää yhteistyö eri toimijoiden välillä ja saada muutosta aikaan Suomessa kivunhoidon ja kivun yhteiskunnallisten vaikutusten saralla.

Olemme julkaisseet yhteistyössä THL:n kanssa  Tiedä ja Toimi -kortin, jolla pyritään vaikuttamaan kuntien hyvinvointikertomuksiin jotta niissä huomioidaan myös tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) terveys.

Vaalivaikuttamisen tuloksena kuntoutus vahvana näkyvillä hallitusohjelmassa

Yhdessä eri alojen kuntoutustoimijoiden kanssa viestittiin kevään aikana voimakkaasti kuntoutuksen tärkeydestä. Myös Tule ry osallistui jäsenjärjestöjensä sekä SOSTE:n Kuntoutusverkoston ja Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry:n kanssa vaalivaikuttamistyöhön ja järjestimme yhteisen vaikuttamistilaisuuden keväällä. 

Uusi hallitus katsoi, että kuntoutus on tärkeää ja se kirjattiin hallitusohjelmaan. Kuntoutuksen eteenpäin viemiseksi ollaan perustamassa omaa kärkihanketta.