Potilasjärjestöt: Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutus ja hoitopolut turvattava hallitusohjelmassa

Tuki- ja liikuntaelinongelmien määrä kasvaa väestön ikääntyessä. Siksi niiden hyvä hoito ja laadukas kuntoutus on aiheellista turvata tulevassa hallitus-ohjelmassa konkreettisin toimin.

Asia on mittava, sillä vuonna 2022 tuki- ja liikuntaelinten ongelma kirjattiin avoterveydenhuollossa käyntisyyksi yli 4 miljoonaa kertaa. Tule-ongelmien parempi hoito olisi merkittävä satsaus väestön toimintakykyyn ja terveydenhuollon kustannusten hillitsemiseen, muistuttavat tuki- ja liikuntaelinongelmien keskeiset potilasjärjestöt.

Luustoliitto, Invalidiliitto, Selkäliitto, Suomen Nivelyhdistys ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry esittelivät näkemyksiään ja potilaiden arjessa kokemia haasteita aamiaistilaisuudessa eduskunnan Kansalaisinfossa maanantaina 6.2.2023.

Tilaisuudessa käyttivät kommenttipuheenvuoron myös kansanedustaja, Tule ry:n puheenjohtaja Noora Koponen, kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sekä RKP:n varapuheenjohtaja hyvivointialueen valtuutettu Henrik Wickström.

Tällä hetkellä tule-ongelmista kärsivien hoitopolut ovat usein pirstaleisia, kuntoutus puutteellista eikä hoito toteudu suositusten mukaisesti. Myös esimerkiksi apuvälineiden hankinta itsenäisen arjen tueksi voi juuttua hankaliin hankintaprosesseihin.

“Apuvälineiden saatavuuteen on kiinnitettävä huomioita. Mikäli apuvälineen puutteen johdosta kodin ulkopuolinen liikkuminen on rajoittunutta syrjäytymisen riski kasvaa”, sanoo vertaiskuntouttaja ja liikunnanohjaaja Markku Poikela Invalidiliitosta.