Helmikuussa kaksi keskustelutilaisuutta

Toimintakykyinen Suomi

Suomen pitkäaikainen terveyspolitiikka on tuottanut tulosta: yhä useampi suomalainen elää pitkän elämän. Työn tuloksista on syytä olla ylpeitä. Ikääntyvä väestö tulee nähdä voimavarana ja rikkautena, jonka toimintakykyyn kannattaa panostaa.

Väestön ikääntyessä tuki- ja liikuntaelinongelmien määrä väistämättä kasvaa, joten palveluihin ja toimintakyvyn edellytyksiin on syytä panostaa. Suomi pärjää, jos saamme säilytettyä kaikkien ikä- ja väestöryhmien toimintakyvyn.

Kestävä talous ja taloudellinen kehitys edellyttää suomalaisten työ- ja toimintakyvyn turvaamista. Työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi on huolehdittava, että seuraavat toimenpiteet toteutetaan tulevassa hallitusohjelmassa:

 1. Taataan kaikille tasa-arvoisesti oikeus kuntoutukseen iästä riippumatta
  – Varmistetaan kuntoutuspalveluiden kattava saatavuus hyvinvointialueilla.
   
 2. Turvataan hyvinvointialueille riittävä valtion rahoitus ja priorisoidaan rahoituksessa tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen toimenpiteet
  – Taataan tuki- ja liikuntaelinoireisen pääsy tarvittaessa fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle seitsemän päivän kuluessa.
  – Turvataan hoidon ja kuntoutuksen jatkuminen palvelupolun mukaisesti.
  – Varmistetaan yhteistyöedellytykset järjestöjen ja hyvinvointialueiden kesken.
  – Taataan hoito- ja kuntoutuspolkujen laatu seuraamalla hoidon tuloksellisuutta.
   
 3. Varmistetaan kansalaisille liikkuvaan elämäntapaan kannustava ja esteettömän arkiympäristö 
  – 
  Kunnille myönnettävistä valtion avustuksista saatava riittävä osuus tuki- ja liikuntaelinten toimintakykyä ja kuntoutusta varten tarkoitettuihin tiloihin, laitteisiin ja ohjausresursseihin.
  – Suunnataan valtion avustuksia kunnille arkiliikunnan lisäämiseksi.
  – Turvataan valtakunnalliset liikunnan edistämisen Liikkuva-ohjelmat kaikille ikäryhmille.