TULES-kuntoutuksen opit arkeen — tukea järjestöistä -hanke vuosille 2024-2026 käynnistyy

Kela on myöntänyt rahoituksen hankkeeseen Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry koordinoimalle hankkeelle, jossa on mukana myös jäsenistöä laajasti. Hanke toimeenpannaan Huoltoliiton Kunnonpaikassa Kuopiossa. Mukana hankkeessa ovat Suomen Luustoliitto ry, Selkäliitto ry ja Suomen Nivelyhdistys ry ja arvioinnista vastaa Kuntoutussäätiö.  

Hankkeen tarkoitus on kehittää toimintamalli, jossa kuntoutusta toteuttavat tahot tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa ja kansalaisjärjestöt toimivat kuntoutuspolun jatkona. Kelan tules-kuntoutukseen osallistuvat asiakkaat saavat järjestöistä tukea kuntoutumisprosessiinsa. Lisäksi hankkeessa luodaan suosituksia ja linjauksia kuntoutuksen järjestäjille tule-kuntoutuksen toteutukseen, jossa järjestöyhteistyön mahdollisuudet on huomioitu osana palvelupolkua.

Eduskunnan TULES-ryhmän tapaaminen 14.12.2023 

Tule ry on mukana Eduskunnan Tules-ryhmässä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Oskari Valtola (kok.) ja sihteerinä Reumaliitto. Syksyn tapaamisissa olemme tuoneet esille, että hallitusohjelma sisältää lukuisia hyviä kirjauksia liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja että on hienoa, että hallituksen tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Samalla olemme nostaneet esille huolen siitä, että ohjelmassa on mainintoja muista kansansairauksista, muttei tuki- ja liikuntaelinvaivoista. On selvää, että yleiset liikunnan ja terveyden edistämisen toimenpiteet edistävät myös kansalaisten tule-terveyttä. Samaan aikaan kuitenkin tarvitaan myös tule-ongelmista kärsiville kohdennettuja toimenpiteitä. 

Tule-ongelmat on yleisin terveydenhuollossa kirjattu käyntisyy sekä yleisin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin.  

Tule ry:n puheenvuoron piti ft FT Riikka Holopainen otsikolla ”Yleisin diagnoosi terveydenhuollossa, mitä voimme tehdä paremmin?”. Tules-ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Oskari Valtola (kok.) piti esityksen ehdotuksia niin tärkeänä, että hän lupasi kartoittaa alkukevääseen sosiaali- ja terveysministeriön ministereiden kanssa tapaamisen. Tapaamisen aiheeksi pohdittiin vaikuttavuutta terveydenhuollossa.