Tule-terveyteen vaikuttavat tekijät

Tuki- ja liikuntaelinterveyteen ovat yhteydessä monet tekijät. Useisiin tule-terveyteen vaikuttavista tekijöistä on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi elintavoilla. Ikä, sukupuoli ja perintötekijät ovat puolestaan tekijöitä, joihin emme pysty vaikuttamaan. Fyysisten tekijöiden lisäksi psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä tule-terveyteen.

Tule-terveyden kannalta keskeisiä elintapoja ovat fyysinen aktiivisuus, oikea ravitsemus, tupakoimattomuus, kohtuullinen alkoholinkäyttö ja riittävä uni. Osa elintavoista vaikuttaa suoraan, kuten fyysinen aktiivisuus ylläpitää lihasvoimaa. Osa taas vaikuttaa välillisesti, kuten kaatumisten ja tapaturmien lisääntyminen runsaasta alkoholinkäytöstä.

Ylipaino ja lihavuus lisäävät riskiä tule-ongelmille, mutta jo pienikin painonpudotus hyödyttää. Tule-terveyteen vaikuttaminen ei ole ikinä myöhäistä. Esimerkiksi tasapainon ja lihasvoiman harjoittaminen vähentävät merkitsevästi iäkkäiden kaatumisriskiä.

Yhteiskuntaan ja elinympäristöön vaikuttamalla on mahdollista tukea yksilöitä tekemään tule-terveyttä edistäviä valintoja. Esimerkiksi valaistut ja hiekoitetut kevyen liikenteen väylät mahdollistavat ja tukevat liikkumista. Yksilöitä tulisi tukea myös laadukkaalla elintapaohjauksella sekä varhaisella puuttumisella. Riskitekijöihin, kuten ylipainoon vaikuttamalla on mahdollista ennaltaehkäistä tulevia tule-oireita ja -sairauksia. Tule-terveyttä voi edistää lukuisin tavoin.


Miten voi vaikuttaa?

 • iikuntaa lisäämällä; koulu- työ- ja kauppamatkat kävelle tai pyöräillen
 • painonhallinta
 • tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen
 • alkoholin kohtuukäyttö
 • stressin hallitseminen
 • työn kuormittavuus
 • yksipuolisien toistoliikkeiden huomioiminen ja muuttaminen mahdollisuuksien mukaan
 • työasentojen tarkistaminen, raskaat nostot, työskentely huonoissa asennoissa
 • tapaturmariskit
 • kunnon levolla ja yöunilla

Mihin ei voi vaikuttaa?

 • ikääntymisen tuomiin ongelmiin
 • perintötekijöihin