JÄSENEMME

This is box title

Fysioterapia-alan Näkövammaiset
Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry toimii jäsentensä etu-, asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä.


This is box title

Huoltoliitto
Valtakunnallinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä järjestö

Huoltoliitto ry kehittää erityisesti vaikeissa olosuhteissa elävien henkilöiden hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tukevia palveluja.


This is box title

Invalidiliitto
Valtakunnallinen potilasjärjestö

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.


This is box title

Koulutettujen Hierojien liitto
Valtakunnallinen ammattilaisärjestö

Koulutettujen Hierojien liitto ry toimii jäsentensä etu-, asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä.


This is box title

Kuntoutussäätiö
Valtakunnallinen kuntoutuksen asiantuntija ja kehittäjä

Kuntoutussäätiö on voittoa tavoittelematon, valtakunnallinen, riippumaton kuntoutuksen asiantuntija ja kehittäjä.


This is box title

Suomen Luustoliitto
Valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö

Suomen Luustoliitto edistää jäsenyhdistystensä kanssa kansalaisten luustoterveyttä ja hyvinvointia.


This is box title

Suomen Fysiatriyhdistys
Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö

Suomen Fysiatriyhdistys toimii fysiatrian ja kuntoutuksen lääkärien ammatillisena järjestönä sekä edistää ja kehittää alan tutkimusta ja sen käytännön soveltamista.


This is box title

Suomen Fysioterapeutit
Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö

Suomen Fysioterapeutit on fysioterapeuttien ammattiliitto, joka toteuttaa edunvalvontaa fysioterapian ja kuntoutuksen näkökulmasta.

 


This is box title

Suomen Kiropraktikkoliitto
Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö

Suomen Kiropraktikkoliitto toimii kiropraktikkojen etujärjestönä ja kuuluu Euroopan Kiropraktikkoliittoon (ECU) sekä Maailman Kiropraktikkoliittoon (WFC).


This is box title

Suomen Kuntoutusyrittäjät 
Valtakunnallinen edunvalvontajärjestö

Suomen Kuntoutusyrittäjät vaikuttaa kuntoutukseen, yrittäjyyteen ja terveydenhuoltoon oikea-aikaisesti alan yrittäjien kanssa.


This is box title

Selkäliitto 
Valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö

Selkäliitto toimii selkäsairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantamiseksi.


This is box title

Suomen Osteopaattiliitto
Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö

Suomen Osteopaattiliitto valvoo jäsentensä ammattitaitoa ja etiikkaa sekä järjestää vuosittain täydennyskoulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi.


This is box title

Suomen Nivelyhdistys
Valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö

Suomen Nivelyhdistys edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa.


This is box title

Suomen Sjögrenliitto
Valtakunnallinen potilasjärjestö

Suomen Sjögrenliitto toimii Sjögrenin syndroomaa sairastavien tukena ja yhdyselimenä sekä antaa vertaistukea vastasairastuneille ja ajaa jäsentensä yhteiskunnallisia etuja.


This is box title

Suomen Naprapaattiyhdistys
Valtakunnallinen ammattijärjestö

Suomen Naprapaattiyhdistys valvoo jäsentensä etuja ja kehittää jäsentensä tule-kuntoutuksen ammattitaitoja ja -tietoja ammattinsa harjoittamisessa.


This is box title

Työterveyslaitos
Tutkimuslaitos

Työterveyslaitos tutkii työn ja terveyden välistä suhdetta sekä tuottaa tuoreimpaan työelämätutkimukseen pohjautuvia palveluita ja tietoa työpaikoille, päättäjille, työterveysyksiköille ja muille työhyvinvointia kehittäville organisaatioille.


This is box title

Suomen Ortopediyhdistys
Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö

Suomen Ortopediyhdistys yhdistää ortopediasta ja traumatologiasta kiinnostuneita lääkäreitä edistämään alan kehitystä ja tutkimusta Suomessa.

This is box title

Työfysioterapeutit
Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö

Työfysioterapeutit toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää ammattikunnan asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta.