Jäsenemme

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos tutkii työn ja terveyden välistä suhdetta, tuottaa tuoreimpaan työelämätutkimukseen pohjautuvia palveluita ja tietoa työpaikoille, päättäjille, työterveysyksiköille ja muille työhyvinvointia kehittäville organisaatioille.

Kuntoutussäätiö

Voittoa tavoittelematon, valtakunnallinen, riippumaton kuntoutuksen asiantuntija ja kehittäjä.

Suomen Ortopediyhdistys

Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö yhdistää ortopediasta ja traumatologiasta kiinnostuneita lääkäreitä edistämään alan kehitystä ja tutkimusta Suomessa.

Suomen Fysiatriyhdistys

Fysiatrian ja kuntoutuksen lääkärien valtakunnallinen ammattilaisjärjestö, joka edistää ja kehittää alan tutkimusta ja sen käytännön soveltamista.

Suomen Fysioterapeutit

Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö joka toteuttaa edunvalvontaa fysioterapian ja kuntoutuksen näkökulmasta.

Suomen Kuntoutusyrittäjät 

Valtakunnallinen edunvalvontajärjestö joka vaikuttaa kuntoutukseen, yrittäjyyteen ja terveydenhuoltoon oikea-aikaisesti alan yrittäjien kanssa.

Invalidiliitto

Fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Suomen Luustoliitto

Valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö joka edistää jäsenyhdistystensä kanssa kansalaisten luustoterveyttä ja hyvinvointia.

Selkäliitto 

Valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö joka toimii selkäsairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantamiseksi.

Työfysioterapeutit

Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö toimii työfysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää ammattikunnan asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta.

Suomen Nivelyhdistys

Valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa.

Suomen Kiropraktikkoliitto

Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö toimii kiropraktikkojen etujärjestönä ja kuuluu Euroopan Kiropraktikkoliittoon (ECU) sekä Maailman Kiropraktikkoliittoon (WFC).

Koulutettujen Hierojien liitto

Valtakunnallinen ammattilaisärjestö toimii jäsentensä etu-, asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä.

Huoltoliitto

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä valtakunnallinen järjestö kehittää erityisesti vaikeissa olosuhteissa elävien henkilöiden hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tukevia palveluja.

Suomen Osteopaattiliitto


Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö joka valvoo jäsentensä ammattitaitoa ja etiikkaa sekä järjestää täydennyskoulutusta.

Suomen Sjögrenliitto

Valtakunnallinen potilasjärjestö toimii Sjögrenin syndroomaa sairastavien tukena sekä antaa vertaistukea vastasairastuneille ja ajaa jäsentensä yhteiskunnallisia etuja.

Suomen Naprapaattiyhdistys

Valtakunnallinen ammattijärjestö valvoo jäsentensä etuja ja kehittää jäsentensä tule-kuntoutuksen ammattitaitoja ja -tietoja ammattinsa harjoittamisessa.

Fysioterapia-alan Näkövammaiset

Valtakunnallinen ammattilaisjärjestö toimii jäsentensä etu-, asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä.