Työkyvyttömyys

Jos työkyky on heikentynyt, voidaan myöntää pysyvä työkyvyttömyyseläke tai määräaikainen kuntoutustuki.  Kun lääkäri arvioi henkilön työkyvyttömäksi määräaikaisesti, on ensisijainen lausunnolla haettava etuus sairauspäiväraha ensisijaisuusajan 300 arkipäivän ajan. Mikäli sen jälkeen työkyvyttömyys edelleen jatkuu, ja käytettävissä on hoidon sekä kuntoutuksen keinoja, voi henkilö hakea kuntoutustukea eli määräaikaista eläkettä.

Kun hoidolla tai terveydenhuollon kuntoutuksella ei voida enää kohentaa työkykyä ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet on käytetty tai ainakin perusteellisesti arvioitu, voi lääkäri laatia lausunnon työkyvyttömyyseläkettä varten toistaiseksi. Työeläkelaitosten järjestämä ammatillinen kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta varsinkin pidempään työttömänä olleilla ehdot tämän myöntämiseksi eivät täyty.

Lisäksi työeläkelaissa määritellään erikseen osatyökyvyttömyys, täysi työkyvyttömyys ja yli 60-vuotiaille ammatillinen työkyvyttömyys. Kansaneläkelaki taas ei tunne osatyökyvyttömyyttä.

Suomessa noin 20 000 henkilöä jää vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle ja hakemuksista hyväksytään yli 70 %. Eniten kielteisiä päätöksiä hakemuksiinsa saavat työttömyystaustaiset hakijat. Heillä sairauksien hoito- ja kuntoutustoimenpiteet ovat usein olleet niukat tai puuttuneet täysin.

Lähde:
Terveyskylä