Kuntoutus

Kuntoutus on investointi työ- ja toimintakykyyn

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaakuntoisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä.  Kuntoutuminen lähtee kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista ja on suunnitelmallinen prosessi, jossa kuntoutuja ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten tuella.

Kuntoutus on osa monialaista palvelujärjestelmää, jossa tuetaan myös kuntoutujan lähipiiriä.  Suurin osa kuntoutuspalveluista on kuntoutujalle maksuttomia. Osasta kuntoutuspalveluja, kuten terapioista ja kuntoutuslaitosjaksoista, voidaan kuntoutujalta periä asiakasmaksu tai omavastuuosuus.


Kuntoutuksen tule*-lukuja
2022

* tule= tuki- ja liikuntaelin (M00-M99, S00-T14)

Vuonna 2022 tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien (M00-M99) ja murtumien ja vammojen (S00-T14) kuntoutuspalveluja sai 19 000 henkilöä Kela maksoi kuntoutustukea 19 000 saajalle yli 36,3 miljoonalla eurolla.

Kuntoutustuen
saajat

lähes 19 000M00-M99
yli 17 000
S00-T14
lähes 2 000

Kustannukset
yhteensä


yli 36,3 milj. €M00-M99
lähes 30 milj.
S00-T14
yli 6 milj.

Kuntoutuksen kustannus/
kuntoutuja
*

2700,96M00-M99
1736,62 €
S00-T14
3665,29