Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry lausui sote-uudistuksesta — huoli siitä onnistuuko painopisteen siirtäminen terveyden edistämiseen peruspalveluihin

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry antoi Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon 25.9.2020 hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien koskevaksi lainsäädännöksi.

Lausunnossaan Tule ry painotti, että tavoitetta yhdenvertaisuuden lisäämiseksi ja eriarvoisuuden kaventamisen toteutumiseksi sote-uudistuksen painopiste tulee olla ennaltaehkäisevässä työssä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden painottamisessa. Tämä tulee vaatimaan saumatonta yhteistyötä kuntien eri hallinnon aloilta (hyte-työ) sekä terveydenhuollon toimijoilta.

Tule ry esitti, että tälle yhteistyölle tulee uudessa sote-maakunnassa luoda rakenteet. Tavoitteiden onnistuminen vaatii koordinoitua hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Onnistuminen vaatii myös järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuutta. Tule-potilaiden kohdalla etenkin tuki elintapamuutoksiin, vertaistuki ja liikunta ovat merkittävässä osassa. Siksi järjestöjen toimintaedellytykset on mahdollistettava uudessa laissa.

Sote-maakunnille esitetään myös kannustinjärjestelmää. Tule ry esitti, että maakuntien kannustimien indikaattoriksi olisi lisättävä ikävakioitu tuki- ja liikuntaelinsairausindeksiä (Sotkanet). Indeksi ilmaisee tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden lopussa olleiden 16 – 64-vuotiaiden osuuden suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon.

Tule ry:n lausunto (pdf)