Tuki-ja liikuntaelinliitto Tule ry kyseenalaistaa THL:n pääjohtajan pätevyysmuutokset

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry toivoo, ettei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen ehdotettua muutosta THL:n johtajien kelpoisuusvaatimusten muuttamiseksi toimeenpantaisi.

Tule ry katsoo, että tohtorin tutkinto on olennainen kelpoisuusvaatimus THL:n pääjohtajan ja johtoryhmän
tehtävissä. Tohtorin tutkinto edustaa korkeaa osaamista ja osoittaa kykyä itsenäiseen tieteelliseen
ajatteluun sekä kriittiseen tutkimuksen arviointiin. Tämä pätevyys on elintärkeä, kun kyse on
asiantuntijalaitoksen johdosta, jonka vastuulla on tuottaa luotettavaa ja laadukasta tietoa terveydestä ja
hyvinvoinnista.

Tule ry korostaa, että tutkittuun tietoon perustuva päätöksenteko on järkevän terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen edellytys.

Poliittisella johdolla on tärkeä rooli päätöksenteossa, mutta heidän tulee pystyä nojaamaan luotettavaan tietoon, joka perustuu tutkimukseen ja asiantuntijuuteen. THL:n johtajalla on vastuu varmistaa tämän tiedon saatavuus ja laadukkuus. Tämä edellyttää korkeaa pätevyyttä ja ymmärrystä tutkimuksen teosta”, toteaa Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n puheenjohtaja Noora Koponen.

Tule ry vetoaa päättäjiin, että he harkitsevat tarkasti ehdotusta muuttaa THL:n pääjohtajan
kelpoisuusvaatimuksia. On ensisijaisen tärkeää, että asiantuntijalaitoksessa johtotehtävissä olevilla
henkilöillä on riittävä pätevyys ja ymmärrys tutkimuksen tekemisestä.

Yhteydenotot:
Noora Koponen
puheenjohtaja
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
puheenjohtaja@suomentule.fi
Puh: 050 514 4012

Lisää aiheesta:
30.5.23 – Syöpäjärjestöt kummastelee THL:n pääjohtajan kelpoisuusvaatimusten laskua
29.5.23 – Helsingin Sanomat: THL:n johtajalla on oltava syvällinen ymmärrys tutkimuksen teosta
25.5.23 – Duodecim 25.5.23: Kannanotto: Tutkimuslaitoksen johtajalla pitää olla tutkijakoulutus

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry on Suomen vaikuttavin tuki- ja liikuntaelinterveyden asiantuntijajärjestö. Toimimme vastuullisen päätöksenteon tueksi — jotta Suomi pysyy pystyssä. Jäsenistömme koostuu valtakunnallisista terveydenhuollon ammattilaisten yhdistyksistä, asiantuntijaorganisaatioista sekä potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöistä.