Tehokkaalla kivun hoidolla ja kuntoutuksella säästöjä hyvinvointialueille

”Verrattuna kivun aiheuttamiin kustannuksiin, hyvän kivun hoidon järjestäminen ei ole merkittävä menoerä. Päinvastoin se maksaa itsensä takaisin verrattain lyhyessä ajassa.” – Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Petteri Koho


Noin 40 % terveyskeskuslääkärikäynneistä liittyy kipuun. Työikäisillä pelkästään tuki- ja liikuntaelinten ongelmien vuoksi korvataan vuosittain 14 000 henkilötyövuoden edestä sairauspäiviä.

SIP FIN kumppaneiden järjestämässä webinaarissa kuultiin kivunhoidon nykytilanteesta ja ratkaisuista tilanteen parantamiseksi. Ykkösasioiksi nousivat asiakaskeskeisyys ja tiedolla johtaminen. THL:n hankejohtaja Anu Niemi totesi sote-uudistuksen luovan mahdollisuuksia, sillä nykytilanteeseen verrattuna tulevissa sote-rakenteissa toimintojen kehittämistä ohjaavat tiedolla johtaminen ja asiakaslähtöinen palvelukokonaisuuksien yhteensovittaminen.

Sote-järjestämislakiin on kirjattu myös järjestöyhteistyö. Tämä yhteistyö kannattaakin hyödyntää hyvinvointialueilla. ”Ei ole mahdollista, että ammattilaiset tukevat arjessa. Sen sijaan monet potilasjärjestöt tarjoavat paitsi vertaistukea, myös arjen tietoa ja liikuntaryhmiä. Potilaita kannattaakin ohjata paikallisten yhdistysten toimintaan”, kertoi Selkäliiton puheenjohtaja Marjo Rinne.


Kivun hoito vaatii osaamista ja resursointia asiakkaan kohtaamiseen

Terveydenhuollon ammattilaisten kipukoulutus ei ole suhteessa kivun aiheuttamaan työmäärään. Ammattilaisille tulee tarjota koulutusta ja työkaluja. Kipu ei näy usein päällepäin, mutta voi silti vaikeuttaa potilaan elämää merkittävästi.

Suomen Kipu ry:n varapuheenjohtaja Liisa Jutila esitteli Pain Alliance Europen potilaskyselyn tuloksia, joista ilmeni, että 73 % kroonista kipua potevista oli kokenut leimaavaa käytöstä aina tai joskus perusterveydenhuollon lääkäriltä, jota tapaa kivun vuoksi. Kivun Käypä hoito -suosituksen pohjana on ammattilaisen ja potilaan luottamuksellinen suhde. Fysiatrian professori ja Eksoten kuntoutusjohtaja Jaro Karppinen korostikin ammattilaisen ja potilaan kohtaamisen merkitystä. Karppinen kertoi, että tutkimuksista tiedetään, että pysyvä hyvä hoitosuhde, jossa tuetaan potilaan autonomiaa, pystyvyyttä ja jaksamista parhaimmillaan pienentää terveydenhuollon kustannuksia.


Kansanedustaja Paula Risikko (KOK) totesikin osuvasti, että hoidettu kipu ja kuntoutus ovat investointeja paitsi ihmisen hyvinvointiin, myös yhteiskuntaan. Webinaarin päätössanat lausunut Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Petteri Koho muistutti, että kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallisen toimintasuunnitelman toimeenpanon tuottamat säästöt on arvioitu moninkertaisiksi. Toteutuessaan säästöt tulisivat nimenomaan terveyspalvelujen kulutuksen ja työkyvyttömyyden vähenemisen seurauksena. Pelkästään selkäsairauksien kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä 469 miljoonaa euroa vuodessa, tuotantopanosmenetysten kera peräti kaksi miljardia euroa. Tämän lisäksi tulee huomioida kroonisen kivun ehkäisyn ja tehokkaan hoidon vaikutukset potilaiden ja heidän omaistensa elämänlaatuun.

Lisätietoa SIP-toiminnasta: SIP = Societal Impact of Pain SIP-verkosto on EFIC:in (Euroopan Kivuntutkimusyhdistys) sekä Pain Alliance Europen (Euroopan kipupotilaiden kattojärjestö) koordinoima kivun tutkijoiden/ammattilaisten ja potilaiden yhteistyöverkosto. SIP FIN toimijoina ovat Suomen Kipu ry, Selkäliitto ry, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry sekä Suomen kivuntutkimusyhdistys ry. SIP-verkkosivut: https://www.sip-platform.eu/en


Conflict of interest: Koska SIP FIN toiminnalle ei ole omaa rahoitusta, olemme saaneet aiemmin tukea esimerkiksi liitteenä olevan materiaalin tuottamiseen lääkeyhtiöltä. Lääkeyhtiö ei ole vaikuttanut materiaalin tai muun toiminnan sisältöön. Webinaari järjestettiin omakustanteisesti osana järjestävien tahojen normaalia toimintaa.


Lisätietoja:
Marja Kinnunen
toiminnanjohtaja
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
marja.kinnunen@suomentule.fi
puh. 050 354 5635

Petteri Koho
puheenjohtaja
Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry
petteri.koho@orton.fi