THL ja Kela: Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2023

Sosiaalisesti kestävälle yhteiskunnalle hyvinvointi ja sen jakautuminen ovat olennaisia kysymyksiä.

Väestöryhmien väliset terveyden ja hyvinvoinnin erot ovat Suomessa edelleen suuria. Eriarvoisuuden kasvu rapauttaa yhtä yhteiskunnan kiinteyden kannalta kenties tärkeintä ominaisuutta: luottamusta eri instituutioihin ja toisiin ihmisiin.

Katsaus on laadittu THL:n ja Kelan asiantuntijoiden yhteistyönä maaliskuussa 2023 ja se on tarkoitettu
taustamateriaaliksi kevään 2023 hallitusohjelmaneuvotteluja varten.