Eduskunnan kuntoutusverkoston kannanotto: Vaikuttava kuntoutus saatava kiinteäksi osaksi hyvinvointialueiden palveluja

– eduskunnan kuntoutusverkoston kannanotto vaikuttavien kuntoutuspalvelujen ja kuntoutumisen tuen puolesta

Kuntoutus on yli 2 miljardin hyvinvointi-investointina yksi keskeisimmistä sote-palveluista hyvinvointialueilla. Se koskettaa vuosittain satojatuhansia suomalaisia. Vaikuttava kuntoutus vahvistaa ihmisten terveyttä, arjessa pärjäämistä ja työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle.

Vaikuttava kuntoutus on määrältään riittävää ja perustuu asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin. Se edellyttää oikea-aikaisuutta, katkeamattomia hoito- ja palvelupolkuja sekä tutkimustietoa eri menetelmien vaikuttavuudesta. Yhteistyö sote-palveluiden, kuntien, Kelan, järjestöjen ja kuntoutusyritysten välillä mahdollistaa asiakkaalle sopivimman palvelukokonaisuuden.

Vaikuttava ja oikea-aikainen kuntoutus säästää rahaa

Vaikuttava kuntoutus lisää toimintakykyä ja osallisuutta sekä vähentää muiden palvelujen ja etuuksien, kuten asumis- ja hoivapalveluiden tai toimeentulotuen tarvetta. Työkyvyn tai arjen itsenäisyyden menettäminen on paitsi merkittävä henkilökohtainen kriisi, myös huomattava kustannus yhteiskunnalle. Oikea-aikaisella kuntoutuksella voidaan tehokkaasti ehkäistä näitä inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä.

Hyvinvointialueen on tärkeää tuntea palveluverkosto kokonaisuutena. Esimerkiksi osatyökykyisten työhön kuntoutuminen edellyttää hyvinvointialueiden, kuntien työllisyyspalvelujen ja te-toimistojen yhteistyötä.

Kuntoutus on vaikuttavaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi masennuksen tai ahdistuksen tehokas hoito tuottaa 2,3–3 kertaisena takaisin siihen sijoitetun summan. Samoin säästää ikääntyneiden arkikuntoutus, jonka on havaittu lisäävän laatupainotettuja elinvuosia paremmin kuin tavanomainen kotihoito ja kuntoutus. Kustannuksiin nähden suurin säästö saadaan työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisemisestä.

Kuntoutumisen tuki liitettävä tiiviiksi osaksi kuntoutuksen palveluketjua

Kuntoutuminen on yksilöllinen prosessi, joka kestää toisilla läpi elämän ja toisilla vain lyhyen aikaa. Tuloksellisen kuntoutumisen varmistamiseksi on tärkeää, että hyvinvointialueet heti toimintansa alusta lähtien liittävät järjestöjen kuntoutuspalvelut osaksi kuntoutuksen kokonaisuutta. Toimiva integraatio terveyttä edistäviin palveluihin on rakennettava yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Kustannusvaikuttavuutta tutkittava lisää

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi (KunFo) totesi joulukuussa 2021 julkaistussa väliraportissaan, että vertaisarvioidut tutkimukset ovat kerryttäneet toimijoiden käyttöön laadukasta tietoa erilaisista kuntoutusmenetelmistä ja kuntoutusjärjestelmästä. Tutkittua tietoa kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja merkityksellisyydestä tarvitaan päätöksenteon tueksi jatkossakin. Erityisesti lisää tietoa tarvitaan kuntoutuksen kustannusvaikuttavuudesta. Hyvinvointialueiden on tärkeää tuottaa kuntoutuspalveluiden käytöstä kattava tietopohja, jota voidaan hyödyntää tutkimustyössä.

Lisätietoja:
Noora Koponen, eduskunnan kuntoutusverkoston puheenjohtaja
(noora.koponen@eduskunta.fi, puh. 050 514 4012)

Matti Semi, eduskunnan kuntoutusverkoston varapuheenjohtaja
(matti.semi@eduskunta.fi, puh. 050 513 0688)

Eduskunnan kuntoutusverkosto (EKKuve) toimii kuntoutujan ja kuntoutuksen aseman parantamiseksi. Verkosto on perustettu vuonna 2020