Mielenterveysviikko: tuki- ja liikuntaelinongelmat ja mielenterveyden haasteet vahvasti yhteydessä toisiinsa

”Mielenterveyden haasteet tule-ammattilaisen vastaanotolla” -seminaarissa opittiin kipukäyttäytymisestä ja kannustettiin auttamaan asiakasta löytämään juuri hänelle sopivat keinot arkeen. Samalla toivottiin lisää tukea myös ammattilaisille.

Mielenterveyden haasteet ja tule-ongelmat liittyvät usein toisiinsa vahvasti. Jos selkäkipu on pitkittynyt tai nivelrikko on haitannut arkea jo pidemmän aikaan, kasvaa riski masennukselle. Toisaalta mielenterveyden haasteet lisäävät kivun pitkittymisen riskiä.

Tänä vuonna julkaistusta Lääkärilehden artikkelista ilmenee, että työterveyshuollon resursseista lähes kolme neljäsosaa kohdistuu potilaisiin, joilla oli tule- tai mielenterveysdiagnoosi tai molemmat. Suurimmat työntekijäkohtaiset kustannukset ja sairauspoissaolot olivat niillä, jotka olivat saaneet sekä tule- että mielenterveysdiagnoosin. Mielenterveyden haasteet tule-ammattilaisen vastaanotolla -seminaarissamme 6.11. pysähdyttiin pohtimaan miten tukea juuri tätä asiakasryhmää parhaimmalla mahdollisella tavalla. 

Luennoitsijat painottivat, että jokainen asiakas on yksilö, ja sellaisena myös kohdattava. Fysiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Lotta Kuusinen kertoi mm., että tunteet ja ajatukset vaikuttavat meidän kaikkien kehollisiin ja fysiologisiin reaktioihin. Toisaalta keholliset reaktiot vaikuttavat tunteisiin ja siihen miten ajattelemme. Usein pelkkä ymmärryksen lisääminen on interventio, joka auttaa asiakasta pohtimaan mikä pitää yllä hänen kipukäyttäytymistään. Erikoispsykologi ja kipututkija Tage Orenius puhui mm. kiintymyssuhdemalleista. Hän totesi, että terapeuttisia käytäntöjä voidaan parantaa, jos ammattilaisella on enemmän tietoa omasta kiintymystyylistään ja siitä, miten se vaikuttaa potilaiden kiintymystyylien kanssa hoitosuhteeseen ja siten hoitotuloksiin.

OMT fysioterapeutti Mikko Lausmaa painotti, että asiakkaan ajatuksia hänen omasta tilanteestaan kannattaa selvitellä jo ensikäynnillä, sillä se on tuhannen taalan paikka ehkäistä kivun mahdollinen pitkittyminen. Tage Orenius kiteyttikin ammattilaisen tärkeimmän asian kysymykseen, jonka voi esittää asiakkaalle vastaanoton lopulla: ”tulitko nähdyksi ja kuulluksi?”

Kaikki seminaarin palautteeseen vastanneet pitivät seminaaripäivää mielenkiintoisena ja 80% heistä koki päivän aikana esitellyt työkalut hyödyllisinä. 

Tule-järjestöt mielen hyvinvoinnin tukena

Tule-järjestöt tarjoavat tietoa tule-vaivoista helpossa paketissa. Järjestöjen toiminta kuitenkin tuo myös hyvää mieltä ja voimavaroja arkeen. Selkäliiton Selkäkanava tarjoa tietoa selkä- ja niskakivun itsehoidosta. Suomen LuustoliitonSuomen NivelyhdistyksenInvalidiliiton ja Suomen Sjögrenliiton paikalliset yhdistykset tai toimijat järjestävät matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, luentoja, muuta toimintaa ja tarjoavat vertaistukea.