Jäsenistömme edustajat pohtivat hallitusohjelman toimeenpanoa TULE-forumissa

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n jäsenistön edustajat kokoontuivat TULE-forumiin kuulemaan alustuksia sekä keskustelemaan miten tule-terveyttä voitaisiin edistää hallitusohjelman toimeenpanossa.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso totesi avauspuheenvuorossaan, että tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yleisin kuntoutuksen tarpeeseen. Ministeri totesi, että hallitusohjelman mukaisesti väestön toimintakykyä edistetään kaikilla sektoreilla mm. Suomi Liikkeelle -ohjelman kautta. Liikunnan merkitys korostui lähes kaikissa puheenvuoroissa ja työpajatyöskentelyn tuotoksissa. Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Anne Kanto-Ronkanen kertoi kuntoutuksen uudistamisen jo toteutuneista vaiheista sekä hallitusohjelmaan kirjatuista tulevaisuuden kehittämiskohteista.

Kuvassa Tule ry:n hallituksen puheenjohtaja Noora Koponen ja sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso, TULE-forum 24.10.2023.

Tule ry:n kokoaman Kansallisen TULE-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja professori Jaro Karppinen esitteli myös ratkaisuja hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi. Karppinen totesi, että suurin osa tule-vaivoista voitaisiin hoitaa fysioterapeuttien suoravastaanotolla. Näyttääkin siltä, että jopa 85-90 % ei tarvitse lääkärin arviota fysioterapian jälkeen. Tämä vapauttaisi lääkäriresurssejakin. Suomen fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi arveli perusterveydenhuollosta ja työterveyshuollosta voitaisiin vapauttaa kummastakin 1,5 miljoonaa lääkärikäyntiä, jos fysioterapeuttien suoravastaanottoja hyödynnettäisiin aiempaa paremmin.

Luustoliiton toiminnanjohtaja Ansa Holm puolestaan toi esille, että sote- ja potilasjärjestöt ovat uusien haasteiden edessä: yhdistys- ja järjestötoiminta itsessään ovat muutoksessa ja sitoutuminen. Samaan aikaan muuttuvat rakenteet tuovat uusia vaatimuksia myös rahoituksen ehtoihin.

Työpajassa peräänkuulutettiin arjen mahdollisuuksia ja oikea-aikaista kuntoutusta

Työpajassa korostettiin ennaltaehkäisyn ja arjen toimintakyvyn merkitystä sekä sitä, ettei mikään sektori tai ammattiryhmä ratkaise asiaa yksin. Työryhmissä toivottiin, että keskitymme jatkossa mm. seuraaviin asioihin:

 • Ennaltaehkäisyn tärkeys: missä ja miten tuetaan tulevaisuuden toimintakykyä?
 • Arjen mahdollisuudet ja tuki etenkin liikuntaan: rakennettu ympäristö ja palvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja siitä viestiminen kaikille toimijoille.
 • Työelämän huomiointi.
 • Kuntoutuksen oikea-aikaisuus, palvelun saatavuus ja vaikuttavuus.
 • Benchmarking: tiedon levittäminen vaikuttavista toimintamalleista.
 • Järjestötoimijat toimintakyvyn edistäjinä.

Näistä teemoista Tule ry:n hallitus jatkaa työstämistä.

Uutiskirjeessä lisäksi:

 • Ma 6.11.2023 Mielenterveyden haasteiden tukeminen tule-ammattilaisen vastaanotolla Uhka vai mahdollisuus? -koulutusseminaarin ilmoittautuminen päättyy pe 3.11.2023
 • HELPOMPI TAPA -kortit ammattilaisten käyttöön
 • Tule Avuksi! -podcastit
 • Suomen Nivelyhdistys: Sosiaaliturvan tarkistuslista 2023 on päivitetty
 • Invalidiliitto: Osallisuusbarometri henkilöille, joilla on liikkumisen esteitä tai toimintarajoitteita. 
 • Luustoliitto: Verkkokauppaan on lisätty uusia tilattavia esitteitä.