Eduskuntavaalitavoitteenamme on TOIMINTAKYKYINEN SUOMI – saavutamme sen tuki- ja liikuntaelinterveydellä

| Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja

Suomen pitkäaikainen terveyspolitiikka on tuottanut tulosta: yhä useampi suomalainen elää pitkän elämän. Työn tuloksista on syytä olla ylpeitä. Ikääntyvä väestö tulee nähdä voimavarana ja rikkautena, jonka toimintakykyyn kannattaa panostaa. Väestön ikääntyessä tuki- ja liikuntaelinongelmien määrä väistämättä kasvaa, joten palveluihin ja toimintakyvyn edellytyksiin on syytä panostaa. Suomi pärjää, jos saamme säilytettyä kaikkien ikä- ja väestöryhmien toimintakyvyn.  

Kestävä talous ja taloudellinen kehitys edellyttää suomalaisten työ- ja toimintakyvyn turvaamista. Työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi on huolehdittava, että seuraavat toimenpiteet toteutetaan tulevassa hallitusohjelmassa:

 1. Taataan kaikille tasa-arvoisesti oikeus kuntoutukseen iästä riippumatta. 
  Toimivat rakenteetkin vaativat osaavan henkilökunnan. Hyvinvointialueilla tulee olla riittävä tule- ja kipuosaaminen ja terveydenhuollon henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus päivittää tätä tietotaitoa säännöllisesti.
  • Kaikkien ikäryhmien riittävä toimintakyky on meidän kaikkien etu ja keventää järjestelmän kuormitusta. Palvelut eivät saa huonontua 65-vuotissyntymäpäivänä. Tällä parannetaan myös osallisuutta sekä työurien pidennystä.
  • Varmistetaan kuntoutuspalveluiden kattava saatavuus hyvinvointialueilla. Myöskään vamma, sairaus, asuinpaikka tai sosiaalinen asema ei saa olla este oikea-aikaiselle ja riittävälle kuntoutukselle. 
 2. Turvataan hyvinvointialueille riittävä valtion rahoitus ja priorisoidaan rahoituksessa tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen toimenpiteet.  
  Tämä tarkoittaa mm. ennaltaehkäisevien palveluiden ja kuntoutuksen turvaamista perusterveydenhuollossa. 
  • Taataan tuki- ja liikuntaelinoireisen pääsy tarvittaessa fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle seitsemän päivän kuluessa.
  • Turvataan hoidon ja kuntoutuksen jatkuminen palvelupolun mukaisesti.
  • Varmistetaan yhteistyöedellytykset järjestöjen ja hyvinvointialueiden kesken.
  • Taataan hoito- ja kuntoutuspolkujen laatu seuraamalla hoidon tuloksellisuutta. 
 3. Varmistetaan kansalaisille liikkuvaan elämäntapaan kannustava ja esteettömän arkiympäristö.
  • Kunnille myönnettävistä valtion avustuksista saatava riittävä osuus tuki- ja liikuntaelinten toimintakykyä ja kuntoutusta varten tarkoitettuihin tiloihin, laitteisiin ja ohjausresursseihin.
  • Suunnataan valtion avustuksia kunnille arkiliikunnan lisäämiseksi.
  • Turvataan valtakunnalliset liikunnan edistämisen Liikkuva-ohjelmat kaikille ikäryhmille.