Mitä pitää edistää?

Mitä pitää edistääTahot, jotka voivat edistää
Liikunnasta tulee osa kansalaisten arkea.OKM, STM, kaikki kunnan hallinnonalat,
kolmannen sektorin toimijat
Tule-terveyden edistäminen kirjataan näkyväksi tavoitteeksi kuntien
hyvinvointikertomuksiin ja -tavoitteisiin.
Hyvinvointikoordinaattorit, kuntien
johtoryhmät, kunnan valtuusto
Kunnissa laitetaan käytäntöön ”Turvallisesti kaiken ikää” -koti- ja vapaa-ajan tapaturmien
ehkäisyn ohjelman 2021–2030 suositukset
.
Kaikki kuntien hallinnonalat, kolmannen
sektorin toimijat
Ikääntyneiden toimintakyvyn edistämiseksi tehdään kunnissa toimintasuunnitelmat.Hyvinvointikoordinaattorit, kuntien
johtoryhmät, kunnan valtuusto
Tuetaan kaikkien mahdollisuutta jatkaa työelämässä tai mahdollisuutta osa-aikaiseen työhön ja työn
muokkauksiin tarpeen vaatiessa.
Valtionhallinto, työnantajat, ammattiliitot,
työterveyshuollot
Ikääntyneiden toimintakyvyn kehittäminen saatetaan osaksi kaikkien ikääntyneitä tapaavien
ammattilaisten työtä.
Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt
Kolmannen sektorin tarjoama tuki hyödynnetään.Valtionhallinto, STM, OKM, STEA, kunnat,
sote-maakunnat