Hyvät käytänteet kunnissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Tämä tehtävä on määritelty niin perustuslaissa, kuntalaissa kuin terveydenhuoltolaissa.  Hyvinvointi merkitsee jokaiselle kuntalaisille erilaisia asioita. Kuntien laaja tehtäväkenttä takaa kuitenkin monipuolisen alustan, jossa asukkaiden hyvinvointia edistetään.

Kunnat ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. Kunta järjestää eri ikäisille asukkailleen terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa monin tavoin, kuten tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikunta on kunnan peruspalvelu ja tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. 

Olemme koonneet esimerkkejä kunnista, joissa on huomioitu tule-terveyttä edistäviä toiminteita.

25 years experience

Ensure public security

Monitor traffic flow

Joroinen – Suomen liikkuvin kunta 2021

Joroinen on liikuntamyönteinen kunta, joka tarjoaa kuntalaisilleen monipuoliset ja hyvin hoidetut liikuntapaikat sekä liikunnanohjausta kaiken ikäisille.

Joroinen on myös hyvä esimerkki pienen kunnan resurssiviisaasta, mutta kuntalaisten hyvinvointia laajasti lisäävästä toiminnasta. Kunnassa viranhaltijat, päättäjät, toiminnan vetäjät, liikkujat ja talkooväki ovat yhdessä tehneet määrätietoista työtä kuntalaisten liikkeen lisäämiseksi ja olosuhteiden kehittämiseksi.

25 years experience Ensure Public Security

Ensure public security

Monitor traffic flow