Kohti toimintakykyisempää TULEvaisuutta!

Tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat suurin toimintakykyä haittaava ja eniten kipua aiheuttava
sairausryhmä.

Tule-ongelmat ovat suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja:

 • Kela korvasi 90 000 suomalaiselle yhteensä 4,8 miljoonaa sairauspäivää, 262 milj. euroa +tilastoimattomat alle 10 päivää kestävät sairauspäivät
 • 41 000 suomalaista työkyvyttömyyseläkkeellä tule-syillä

Väestön ikääntyessä kaikkien hyvä toimintakyky on entistäkin tärkeämpää. Tähän voidaan vaikuttaa!

Toimintakykyyn sijoittaminen on investointi!

Mitä voidaan tehdä?

Ongelmien ennaltaehkäisy

 • Liikkuvan arjen mahdollistaminen vauvasta vaariin siellä missä ihmiset ovat!
   • Olympiakomitean ja Liikkujan polku -verkoston ehdottama kattava liikuntaohjelma, Liikkuva Suomi: Liikkumattomuuden haittojen ja niistä aiheutuvien yli 3 miljardin kustannusten kasvun pysäyttämiseksi aloitetaan kaikki ikä- ja ihmisryhmät kattava, poikkihallinnollisesti ohjattu ja resursoitu liikkeen lisäämisen ohjelma.
   • Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun suositukset 2019-2022 käytäntöön (Liikuntatieteellinen seura).
   • Matalankynnyksen liikuntaneuvonnan lisääminen maksaa itsensä takaisin!
 • Esteetön ja turvallinen ympäristö estää tapaturmia sekä edistää liikkumista ja tukee kaikkien kansalaisten toimintakykyä.
 • Terveyttä ja hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta: Kansallisen lihavuusohjelman suositukset käytäntöön.
 • Elinvoimaa järjestöistä! Potilas- ja muut kansalaisjärjestöt vahvistavat toimintakykyä ja osallisuutta mm. tarjoamalla luotettavaa tietoa, vertaistukea ja liikuttavat kansalaisia.

Ratkaisuja tule-ongelmiin:

 • Nopea hoitoon pääsy asiantuntijalle! Fysioterapeutin suoravastaanotolla kuntoutus alkaa heti.
 • Käypä hoito -suositusten mukaisen näyttöön perustuvan hoidon jalkauttaminen perusterveydenhuoltoon.
 • Valmistellaan ja käynnistetään kuntoutuksen kehittämisohjelma tai strateginen hanke, jollavarmistetaan kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten toimeenpano ja kuntoutuksen rooli sotessa.