VUOSIKERTOMUKSET

Vuosikertomus 2017

Vuonna 2017 toiminta painottui jo aikaisempien vuosien toimintojen eteenpäin viemiseen ja niiden kehittämiseen sekä Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille -hankkeen toimintojen jatkamiseen ja siihen kuuluvien osa-alueiden käynnistämiseen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lue lisää

Vuosikertomus 2016

Vuonna 2016 toiminta painottui jo aikaisempien vuosien toimintojen eteenpäin viemiseen ja niiden kehittämiseen sekä Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille -hankkeen toimintojen käynnistämiseen.

Lue lisää


Vuosikertomus 2015

Vuonna 2015 valmistui Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry:n strategia (2015 – 2019), jonka liittohallitus hyväksyi 20.5.2015. Strategian mukaan Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry kokoaa, muokkaa ja välittää tule-tietoa jäsenyhteisöille, asiantuntijoille, päättäjille ja väestölle sekä pyrkii
edistämään tule-terveyttä ja vähentämään tule-ongelmia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Lue lisää


Vuosikertomus 2014

Vuonna 2014 Suomen Tulen toiminta keskittyi kahden tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen hankkeen ympärille. Tehoa tule-terveyden edistämiseen -hankkeessa vuoden toiminnallisena tavoitteena oli erityisen Tule-materiaalipankin rakentaminen. Tule-materiaalipankin rakentaminen osoittautui ennakoitua haastavammaksi eikä tietopankkia saatu valmiiksi vuoden 2014. Tietopankin rakentaminen jatkuu vuonna 2015. Lue lisää

Vuosikertomus 2013

Suomen Tule ry:n toimintaa vuonna 2013 ohjasi strategia (2012 – 2015), jonka mukaan Suomen Tule ry kokoaa, muokkaa ja välittää tule-tietoa jäsenyhteisöille, asiantuntijoille, päättäjille ja väestölle sekä pyrkii edistämään tule-terveyttä ja vähentämään tule-ongelmia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Suomen Tule ry:n arvot ovat asiantunteva, vaikuttava, osallistuva ja luotettava. Vuoden 2013 keskeisimmät toiminnat ovat olleet Vastaisku vaivoille -luentokiertue ja Tehoa Tule-terveyden edistämiseen -projekti. Lue lisää

Vuosikertomus 2012

Suomen Tule ry:n keskeinen tehtävä vuonna 2012 oli edistää Kansallisen TULE-ohjelman toteutumista Ranka ja raajat toimimaan terveinä -hankkeena. Lisäksi toiminnat kohdistuivat muihin ajankohtaisiin asioihin.

Lue lisää


Vuosikertomus 2011

Suomen Tulen toimintaa ohjaa v. 2009 hyväksytty strategia. Sen mukaisesti toiminta toteutetaan verkostoituneella yhteistyöllä ja se keskitetään Kansallisen Tule-ohjelman toteutumisen edistämiseen. Lisäksi toteutetaan ilmenevien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muita tule-terveyttä edistäviä, erityisesti laajakantoisia ja useiden jäsenyhteisöjen tavoitteita palvelevia ja yhteisesti sovittuja toimintoja. Lue lisää

Vuosikertomus 2010

Suomen Tule ry:n keskeinen tehtävä toimikaudella oli edistää KTO:n toteutumista Ranka ja raajat toimimaan terveinä -hankkeena. Siihen liittyen seuraavassa esitetään toiminnat niitä erittelemättä.

Lue lisää


Vuosikertomus 2009

Vuoden 2009 aikana jatkui TULE-ohjelman konsultointi ja jäsentely, meneillään oleviin ohjelmiin ja hankkeisiin perehtyminen, analysointi ja konkreettisten toteutussuunnitelmien laatiminen.

Lue lisää


Vuosikertomus 2008

Suomen Tule ry:lle luotiin vuonna 2008 strategia ja määriteltiin perustehtävät: Suomen Tule ry:n tarkoituksena on luoda edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseksi ja toimia jäsenyhteisöjensä valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Lue lisää