TULE-Takuu hyvinvointialueille

Hyvinvointialueet tarvitsevat TULE-takuun saavuttaakseen uudistuksen tavoitteet

Väestömme ikääntyy nopeimmin Euroopassa. Tulevaisuudessa väestön toimintakyky tuleekin määrittämään sote-kustannusten tasoa. Tule-ongelmien hoidon ja kuntoutuksen järkeistäminen TULE-takuulla auttaa myös muiden kansansairauksien hoidossa ja tuo mittavia säästöjä.

Tule-terveyteen panostaminen ja tule-ongelmien ehkäisy on hyvinvointialueille keskeinen keino parantaa alueiden asukkaiden hyvinvointia. Vaikka investointejakin tarvitaan, paljon voidaan tehdä jo resurssien järkevällä uudelleenjaolla. Samalla säästää terveydenhuollon kustannuksissa pidemmällä aikavälillä.

TULE-takuu on Tule ry:n jäsenineen luoma työkalu hyvinvointialueille. Se koostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Vaikuttavat hoito- ja kuntoutuspolut
  2. Hoito ja kuntoutus kuuluvat kaikille
  3. Järjestöt hyvinvointialueiden tukena. 

Järjestämme syksyn aikana viiden suurimman hyvinvointialueen päättäjille tilaisuuksia, joissa avaamme tule-tilannetta ja kerromme lisää TULE-takuusta. Lisätietoa alla!