Tule ry:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Katriina Lahti

Puheenjohtajan tervehdys

Lämpimät kiitokset luottamuksesta meidän uudelle ja asiantuntevalle Tule ry:n halli-tuksellemme.  Vaikka kokousjärjestelymme – kiitos Marjan ja Jaanan! ovat Korona-mokoman vuoksi sujuneet loistavasti virtuaalisestikin, kaipaan jo kovasti asiantuntevia sekä moninäkökulmaisia ja -äänisiä hallituksen kokouksiamme yhteisen pöydän äärellä.

Työllemme on tulevaisuuden näkökulmasta entistä vahvempi tilaus. Tuki- ja liikunta-elinterveyttä edistävän toiminnan merkitys kasvaa ja korostuu sitä mukaa kun väestömme ikääntyy. Tule-terveydellä on poikkeuksellisen suuri merkitys ihmisen toimintakyvylle, hyvinvoinnille, kotona asumiselle, itsenäiselle selviytymiselle ja pärjäämiselle. Tämän todisti vahvasti TULE-forumissa puhunut THL: n väestötutkija Päivi Sainio.

Kansallisen TULE-ohjelman ja tule-terveyden edistämistyössä onnistumisen edellytyksenä ovat potilasjäsenjärjestöjemme laaja verkosto sekä vankka ennaltaehkäisevän työn ammattitaito ja kokemus mm. kansalaisviestinnästä. Tule-ammattilaiset tuovat työhän laajan ja monipuolisen osaaminen toimivista hoito- ja kuntoutuskäytännöistä, sairauksia estävistä toimista sekä näihin liittyvästä oikeanlaisesta tiedottamisesta. Jäsenjärjestöjemme kanssa tehtävään yhteisyöhön sekä tutkittuun tietoon perustuen Tule ry keskittyy omassa tule-terveyttä edistävässä toimessaan strategiansa mukaisesti yhä vahvemmin kuntien ja kaupunkien sekä poliittisiin päättäjiin kohdentuvaan vaikuttavuusviestintään liittyen mm. asumis-, elin- ja toimintaympäristömme kehittämiseksi.

Veikkauksen rahapelituottojen lasku ja sen vaikutus järjestöjen toimintaan ja tulevaisuuteen on ollut suuri huoli ja haaste. Tunnen suurta huojennusta, kun juuri, tätä kirjoittaessani radiosta kuulen, että hallitus on päässyt yksimielisyyteen valtion tulo- ja menoarviosta vuodelle 2021. Siinä on varattu varat myös järjestötoiminnalle.  Tärkeä työmme jatkuu ja siitä iso kiitos!

Toivotan kaikille terveyttä, värikästä syksyä ja työniloa.

Katriina Lahti

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n puheenjohtaja