HELPOMPI TAPA muutokseen

HELPOMPI TAPA – elintapojen muutokseen

Olemme tuottaneet yhdessä PsT, dosentti Pilvikki Absetzin kanssa terveydenhuollon ammattilaisille HELPOMPI TAPA -korttisarjan ja ohjausmateriaalia korttien käyttöön. Työvälineet on suunniteltu psykologisen tutkimuksen ja ammattilaisilta saatujen kommenttien pohjalta tuke-maan ammattilaisen ohjaustyötä ja asiakkaan elintapamuutosprosessia. Monesti muutos voi tuntua liian isolta tai vaikelta toteutettavaksi. HELPOMPI TAPA -korteissa autetaan asiakasta tunnistamaan tietoja, taitoja ja kokemuksia, jotka tukevat juuri hänen muutosprosessiaan. Sen sijaan, että lähdetään tekemään isoja, asiakkaalle vaikeita muutoksia, kiinnitetetään huomio jo olemassa oleviin pienin tapoihin ja uusiin, asiakkaalle mieluisiin kokeiluihin. Näiden päälle on helppo rakentaa pysyviä tapoja. Hyvän tunnistaminen lisää ohjattavan pystyvyyden tunnetta ja valmiutta kokeilla uutta.

HELPOMPI TAPA -työvälinettä voidaan käyttää elintapaohjauksen tukena vastaanotolla tai antaa kortin asiakkaalle kotiin täytettäväksi. Verkkosivuiltamme löytyy lisämateriaalia mm. ohjeistusvideot  ammattilaisille sekä käyttäjälle ja sähköistä lisämateriaalia tukemaan elintapamuutosta.

Järjestöjen toimintaa tutuksi

Tule ry:n jäsenistöön kuuluu 17 valtakunnallista tuki- ja liikunta-elinterveyden kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöä, joissa on yhteensä noin  58 000 henkilöjäsentä tai toimijaa.  Esittelemme tulevissa uutiskirjeissämme jäsenyhdistyksiemme toimintaa  ja tässä uutiskirjeessä ensimmäisenä vuorossa ovat Selkäliitto, Suomen Luustoliitto ja Suomen Nivelyhdistys. 

Tämä uutiskirje on lähetetty myös kertaluonteisesti osoiterekisterissämme oleville terveydenhuollon ammattilaisille. Emme lähetä uutiskirjettä jatkossa niille, jotka eivät ole sitä tilanneet, mutta jos haluat saada jatkossakin uutiskirjeemme, voit tilata sen tästä.