Kutsumme kaikki vaatimaan TULE-Takuuta hyvinvointialueille

Joulukuussa Tule ry: jäsenistön edustajat kokoontuivat vuosittaiseen TULE-forum -tapahtumaan keskustelemaan siitä mitä hyvinvointialueilla pitäisi tapahtua. TULE-forumissa linjattiin periaatteet TULE-Takuulle.

Kun uudet päättäjät aloittavat työnsä maaliskuun alussa, Tule ry viestii heille TULE-Takuun tärkeydestä ja sisällöstä.  

Uusilla aluevaltuustoilla on edessään vaikea ja vastuullinen tehtävä heti kauden alussa, kun jokainen hyvinvointialue laatii oman alueensa strategiset tavoitteet. Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten nousua. Tämä vaatii parannuksia tule-ongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

TULE-Takuu koostuu kolmesta osa-alueesta: 

  1. Vaikuttavat hoito- ja kuntoutuspolut
  2. Hoito ja kuntoutus kuuluvat kaikille
  3. Järjestöt tule-työn tukena