Kansallinen Tule-ohjelma julkistettiin

Kohti tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistävää yhteiskuntaa!

Järjestyksessään toinen Kansallinen TULE-ohjelma julkistettiin marraskuun lopulla. Laaja-alainen ohjausryhmä viitoitti ohjelman sisälltöjä puheenjohtajana toimineen professori Jaro Karppisen johdolla. Kansallinen TULE-ohjelma koordinoitiin ja koottiin meillä Tule ry:ssä.

TULE-ohjelma on tiivis katsaus siihen, missä tällä hetkellä mennään tuki- ja liikuntaelinasioiden suhteen. TULE-ongelmat kuormittavat kansalaisten elämää ja kansantaloutta monin tavoin. Suomen väestö ikääntyy nopeimmin Euroopassa. Tämä tarkoittaa, että TULE-ongelmat tulevat ja erilaiset toiminta-kyvynrajoitteet tulevat kasvamaan. Ohjelman tarkoituksena onkin antaa kehykset sille, kuinka voimme vaikuttaa väestön TULE-terveyteen ja toimintakykyyn. Terveyden edistämisen työn tulee perustua tietoon, jota meillä on jo paljon. Työn tulee olla poikkihallinnosta, systemaattista sekä riittävän pitkäjänteistä ja riittävästi resursoitua.

TULE-ongelmat ovat valtava kansanterveydellinen ongelma jo työikäisillä aiheuttaen inhimillistä kärsimyöstä ja mittavat kansantaloudelliset kustannukset. Vuonna 2019 menetettiin pelkästään KELA:n tilastoimina sairauspoissaoloina 14 000 henkilötyövuotta ja KELA maksoi korvauksia lähes 240 miljoonaa euroa. Kun lisätään työnantajien kustannukset sijaisjärjestelyjen ja omavastuuajan poissaoloista ja menetetyistä työpanoksista, nousevat TULE-ongelmista aiheutuvien sairauspoissaolojen kustannukset moninkertaisesti.

TULE-ohjelmassa on nostettu kolme erilaista ratkaisua:

  • Tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.
  • Hoitoa ja kuntoutusta on saatavilla riittävästi ja oikea-aikaisesti ja ammattilaisten tule-tietous ja mahdollisuudet tukea potilaita paranee.
  • Ihmiset ymmärtävät tule-terveyden merkityksen ja ovat motivoituneita huolehtimaan siitä omassa arjessaan.

Löydät tästä uutiskirjeestä Kansallisen Tule-ohjelman materiaalit sekä linkin webinaaritallenteeseen.

Kuntavaalit lähestyvät 

TULE-terveyttä, edistetään ihmisten arjessa ja arki on siellä missä ihmisetkin ovat. Siispä kevään kuntavaaleissa tehdään tärkeitä arvovalintoja tulevaisuutemme kannalta. Liikkumattomuuden lisääntyminen poikkeusolosuhteiden vuoksi nostavat pahimmillaan TULE-ongelmaisten määrää ja niistä aiheutuneita kustannuksia yhteiskunnalle tuntuvasti tulevaisuudessa. Kuitenkin toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kustannusten alentamiseen pystyisimme terveyden edistämisen toimenpiteillä vaikuttamaan. Juuri nyt on hyvä aika miettiä näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kun kuntien hyvin-vointikertomuksia ja -suunnitelmia laaditaan tuleville vuosille. 

Tämän ohjelman avulla kutsumme päättäjät, niin poliittiset päättäjät kuin viranhaltijatkin miettimään, miten tätä asiaa voisi omassa työssä edistää!