SELKÄSAIRAUDET

Selkäsairauksien kirjo on suuri ja niitä aiheuttavia syitä on lukuisia. Selkäkipu on selkäsairauksien yleisin oire, jonka takia hakeudutaan lääkäriin. Selkäsairauksiin vaikuttavat fyysiset tekijät, mutta myös psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden on todettu olevan yhteydessä selkävaivoihin. Esimerkiksi huono työilmapiiri ja stressi lisäävät riskiä selkäongelmille.

Selkäkipu voi liittyä tapaturmaan, ylikuormitukseen tai syntyä ilman näkyvää syytä. Selkäsairaus voi olla lihas-, välilevy- tai nivelperäinen tai se voi johtua hermopinteestä, synnynnäisestä nikamamuutoksesta tai selkäydinkanavan ahtaudesta. Myös tapaturman tai luuhaurastumisen aiheuttamat nikamien murtumat, nivelsiteiden venähdykset tai kasvaimet voivat aiheuttaa selkäkipuja.

Selkäongelmien syy ei läheskään aina selviä, mutta onneksi valtaosa selkäkivuista ja -ongelmista on ohimeneviä. Selkäsairauksien riskiä lisäävät esimerkiksi tupakointi ja liikkumattomuus. Myös perimä vaikuttaa selkäsairauksien syntyyn, mutta useimpiin selkäongelmiin on mahdollista vaikuttaa itse.

Selkäongelmat voidaan jakaa akuutteihin eli lyhytkestoisiin ja kroonisiin eli pitkäkestoisiin ongelmiin. Selkäsairauksien oireita on monia, niiden voimakkuus vaihtelee ja selkäongelmat vaikuttavat eri tavoin toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Pitkittynyt selkäkipu vaikuttaa elämään monella tavalla, muun muassa fyysiseen aktiivisuuteen, ihmissuhteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin, elämänhallintaan, seksuaalisuuteen ja rentoutumiskykyyn. Selkäkipuinen saattaa kiinnittää koko ajan huomiota kipuun, joka lisää entisestään kivun aistimusta ja kehon jännittyneisyyttä. Stressin- ja kivunhallintataitoja harjoittamalla voidaan tukea pitkäkestoisen selkäkivun kanssa elämistä.Parhaiten selän vaivoilta säästytään ehkäisemällä mahdollisia riskitekijöitä. Riskitekijöitä selän vaivoille ovat kaikki sellaiset asennot, liikesuunnat ja kuormittumisen muodot, joiden jälkeen selässä tuntuu väsymistä, paikallista arkuutta, kipua, säteilyoireita jalkaan tai muita oireita, jotka eivät mene muutamassa päivässä ohi. Jos työ sisältää asentoja, joissa selkä kuormittuu haitallisesti, pyritään löytämään vähemmän selkää kuormittavia asentoja.

Parhaiten selän vaivoilta säästytään ehkäisemällä mahdollisia riskitekijöitä. Riskitekijöitä selän ongelmille ovat kaikki sellaiset asennot, liikesuunnat ja kuormittumisen muodot, joiden jälkeen selässä tuntuu väsymistä, paikallista arkuutta, kipua, säteilyoireita jalkaan tai muita oireita, jotka eivät mene muutamassa päivässä ohi.

Jos työ sisältää asentoja, joissa selkä kuormittuu haitallisesti, pyritään löytämään vähemmän selkää kuormittavia asentoja. Ergonomia töissä ja kotona on olennainen osa selkäongelmien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Selkää on muistettava lepuuttaa ja vahvistaa ennen kuin se alkaa oireilla.

Liike on lääkettä selälle. Jotta selkä voisi hyvin, se tarvitsee monipuolista kuormittumista. Selän rakenteiden kannalta riittävä rasitustaso voidaan saavuttaa monella tapaa. Lihasten kunto on ensiarvoisen tärkeää, sillä selkäranka ei ole rakenteellisesti vahva.

Kun lihakset ja kehon hallinta ovat kunnossa, ne pystyvät suojaamaan selkää ylenmääräisen kuormituksen sekä väärien liikkeiden ja asentojen haittavaikutuksilta. Selkärankaa tukevia ja liikuttavia lihaksia vahvistamalla voidaan selän kuormituskestävyyttä parantaa ja vähentää selkäkipuja. Terveelliset elämäntavat edistävät myös selän hyvinvointia. Hyvää arki- ja hyötyliikuntaa ovat esimerkiksi portaiden käyttäminen hissin sijaan, jalan tai pyörällä kulkeminen sekä puutarhanhoito ja marjojen kerääminen.

Välittömästi lääkärin vastaanotolle tulee hakeutua, mikäli selkäkipu ei lievity levossa, selkäkipuun liittyy kovaa vatsakipua tai kuumetta, virtsaaminen ei onnistu tai uloste karkaa. Myös jalkojen heikkous, tunnottomuus ja puutuminen ovat syitä hakeutua vastaanotolle. Vaikeimmissa tapauksissa voidaan joutua tekemään leikkaus pikaisesti. Onneksi selkäsairaudet ovat vain harvoin vakavia ja hoidon ja/tai kuntoutuksen avulla on usein mahdollista päästä selkävaivoista kokonaan eroon tai oppia elämään niiden kanssa. Pitkittyvien selkäkipujen hoito on ryhmätyötä, jossa sairastavalla itsellään on tärkeä osuus.

Suuri osa työkyvyttömyyseläkkeistä ja sairauspoissaoloista johtuu selkäsairauksista. Selkäsairaudet ja -ongelmat ovat merkittävä yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen haaste, joita pitäisi pystyä ennaltaehkäisemään sekä hoitamaan ja kuntouttamaan tehokkaasti. Selkäsairauksissa sairastavan omalla aktiivisuudella on merkittävä rooli kivulle, toimintakyvylle ja elämänlaadulle.