Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (tule-sairaudet) ja tapaturmat ovat väestön yleisin ja toiminnanvajautta aiheuttava sairauksien ryhmä. Tavallisimmat ongelmat ovat selkäsairaus tai selkävika, suurten ja pienten nivelten nivelrikko, niska-hartiaoireyhtymä ja nivelreuma. Erityisryhmät muodostavat lasten ja nuorten synnynnäiset sairaudet ja kasvuhäiriöt, työikäisten selkä- ja nivelongelmat sekä rasitusvammat ja tapaturmat, sekä iäkkään väestön luukadosta ja kudosten heikkenemisestä johtuvat liikkumis- ja toimintakyvyn alenemat. Väestön kaikissa ikäryhmissä tavataan tule-sairauksien tai tapaturmien seurauksina pysyvästi vammautuneita.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaivaavat joka viidettä työikäistä ja useampaa kuin joka kolmatta eläkeläistä. Yli miljoonalla suomalaisella  ja Euroopassa lähes joka neljännellä aikuisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, joka rajoittaa toimintakykyä.

Osa kivuista ja muista tule-oireista on pitkäkestoisia, pysyviä tai eteneviä. Tällöin on tärkeää löytää keinoja, joilla oireet pysyvät hallinnassa ja heikentävät elämänlaatua mahdollisimman vähän. Esimerkiksi sopeutumisvalmennus tai kroonisen kivun itsehallintataitojen lisääminen tukevat oireiden kanssa elämistä. Tule-oireilla on yhteys psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Esimerkiksi sosiaalinen tuki ja mielekäs tekeminen vaikuttavat tule-oireiden kokemiseen ja niiden kanssa elämiseen.

Työikäisille tyypillisiä tule-ongelmia ovat lanneselkäsairaudet, niskahartiaoireyhtymä ja nivelrikko. Työuran loppuvaiheessa ja iäkkäillä ihmisillä yleisiä ovat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja osteoporoottiset murtumat sekä erilaisten tule-ongelmien aiheuttamat toimintakyvyn vajaukset.

Tule-sairaudet kehittyvät yleensä pitkän ajan kuluessa esim. perimän ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksena. Joidenkin tule-sairauksien syntyyn ei voi itse vaikuttaa, mutta useiden tule-sairauksien syntyyn ja etenemiseen voi vaikuttaa elintavoilla ja riskitekijöiden vähentämisellä. Esimerkiksi välttämällä ylipainoa on mahdollista vähentää nivelten liiallista kuormitusta ja nivelrikon syntymistä.

Tule-sairaudet ovat kaikista sairausryhmistä yksi suurimpia ja merkityksellisimpiä yhteiskunnan ja yksilön elämänlaadun kannalta. Tule-sairaudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi aiheuttaen paljon sairaanhoitokuluja, poissaoloja työstä ja työkyvyttömyyttä. Hoidolla ja kuntoutuksella voidaan parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.

Tule-sairaudet ovat yhteydessä moniin muihin sairauksiin. On tavallista, että tule-sairaudesta kärsivällä on myös muita sairauksia, kuten diabetes. Tule-sairaudet aiheuttavat usein kipua, joka on yhteydessä masennukseen. Tule-sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa tulee huomioida myös henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ovat lisääntymässä väestön ikääntymisen ja riskiä lisäävien elintapojen seurauksena. Tärkeintä olisi ennaltaehkäistä tule-sairauksia vaikuttamalla sekä yksilöihin että ympäristöön.

OSTEOPOROOSI

Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun lujuuden heikentyminen altistaa murtumille. Tällöin luumassan määrä on vähentynyt, luun rakenne heikentynyt ja murtuma-alttius lisääntynyt. 

NIVELSAIRAUDET

Nivelsairauksien kirjo runsas. Tyypillisiä oireita nivelissä ovat rasituksessa ilmenevä kipu, särky, arkuus sekä tulehtuneessa nivelessä myös kuumotus ja turvotus. 

SELKÄSAIRAUDET

Selkäkipu voi liittyä tapaturmaan, ylikuormitukseen tai syntyä ilman näkyvää syytä.Selkäsairauksien oireita on monia, niiden voimakkuus vaihtelee ja selkäongelmat vaikuttavat eri tavoin toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

ELINTAPAMUUTOKSEN TUKEMINEN

Keinoja ja työkaluja elintapamuutosten tukemiseen.

LUENNOITSIJAT

Luentomateriaalit. Kirjaudu tunnuksilla, jotka olemme lähettäneet sinulle.