Tule-sairaudet

Tuki- ja liikuntaelinten(tule) sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin ja eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Ne ovat mielenterveyden ongelmien jälkeen toiseksi yleisin syy myös työkyvyttömyyseläkkeisiin. Yli miljoonalla suomalaisella ja Euroopassa lähes joka neljännellä aikuisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, joka rajoittaa toimintakykyä.

Tule-sairaudet ovat yhteydessä moniin muihin sairauksiin ja on tavallista, että tule-sairaudesta kärsivällä on myös muita sairauksia, kuten diabetes. Tule-sairaudet aiheuttavat usein kipua, joka on yhteydessä masennukseen. Tule-sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa tulee huomioida myös henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ovat lisääntymässä väestön ikääntymisen ja riskiä lisäävien elintapojen seurauksena. Tärkeintä on ennaltaehkäistä tule-sairauksia vaikuttamalla sekä yksilöihin että ympäristöön.

Lapsilla ja nuorilla esiintyy tuki- ja liikuntaelinten kipuja muun muassa jaloissa, selässä tai niskassa.  Usein lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinkipujen taustalta ei löydy mitään sairautta, vaan kivut voivat liittyä ylipainoon, riittämättömään liikuntaan tai yksipuoliseen rasitukseen sekä virheellisiin liikemalleihin. 

Työikäisille tyypillisiä tule-ongelmia ovat lanneselkäsairaudet, niska-hartiaoireyhtymä ja nivelrikko. Työuran loppuvaiheessa ja iäkkäillä ihmisillä yleisiä ovat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja osteoporoottiset murtumat sekä erilaisten tule-ongelmien aiheuttamat toimintakyvyn vajaukset.

Tule-sairaudet kehittyvät yleensä pitkän ajan kuluessa esim. perimän ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksena. Joidenkin tule-sairauksien syntyyn ei voi itse vaikuttaa, mutta useiden tule-sairauksien syntyyn ja etenemiseen voi vaikuttaa elintavoilla ja riskitekijöiden vähentämisellä. Esimerkiksi välttämällä ylipainoa on mahdollista vähentää nivelten liiallista kuormitusta ja nivelrikon syntymistä.

Tule-sairaudet ovat kaikista sairausryhmistä yksi suurimpia ja merkityksellisimpiä yhteiskunnan ja yksilön elämänlaadun kannalta. Tule-sairaudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi aiheuttaen paljon sairaanhoitokuluja, poissaoloja työstä ja työkyvyttömyyttä. Hoidolla ja kuntoutuksella voidaan parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.