Nivelreuma

Nivelreuma on yleisin tulehduksellinen nivelsairaus. Nivelreumaan sairastuu vuosittain noin 2 000 suomalaista Sairastuminen on yleisintä ikääntyneillä naisilla, harvinaisinta nuorilla miehillä.  Suomessa nivelreumaa sairastaa noin 45 000 aikuista.

Nivelreumaan ei ole parantavaa hoitoa. Ensisijaisena hoitotavoitteena on oireettomuus eli täysi remissio. Tärkeää on myös estää tai viivästyttää nivelvaurioiden syntyä ja ylläpitää päivittäistä toimintakykyä. Varhainen ja mahdollisimman aktiivinen lääkehoito on keskeistä hoitotavoitteiden saavuttamiseksi.

Nivelreumalla on merkittäviä vaikutuksia kansanterveyteen ja -talouteen. Suurin osa nivelreuman aiheuttamista kuluista on seurausta työkyvyttömyydestä. Nykyaikaiset lääkehoidot ovat kuitenkin parantaneet hoitotuloksia ja aiemmin yleisempi invaliditeetti pystytään lähes aina ehkäisemään.

Nivelreuman syyt

Nivelreuman syytä ei tiedetä, mutta se kuuluu autoimmuunitauteihin. Elimistön immuunijärjestelmä ei toimi kuin sen pitäisi, vaan hyökkää omaa elimistöä vastaan. Elimistön immunologinen puolustus on siis suuntautunut väärin omaa kudosta vastaan.

Nivelreuma ei ole periytyvä tauti, mutta alttius sairastumiseen periytyy lievästi. Ympäristötekijöistä ja elintavoista ainoastaan tupakoinnin on todettu olevan nivelreuman riskitekijä. Myös infektioilla, psyykkisillä tekijöillä sekä nivelten vammoilla voi olla merkitystä nivelreuman synnylle. Lisäksi nivelreuman yhteyttä ravitsemukseen tai homealtistukseen on epäilty, mutta selvää yhteyttä sairastumiseen ei ole todettu.

Nivelreuman oireet

Nivelreuma alkaa yleensä vähitellen ja lievinä niveloireina. Tyypillisiä oireita ovat aamuisin tuntuvana päkiöitten tai sormien arkuus ja jäykkyys. Alkuoireisiin kuuluvat myös yleiskunnon lasku, sairauden tunne ja väsymys. Näkyvin oire on nivelten turvotus. Alkuvaiheessa ei yleensä ole särkyä, vaikka myöhemmin särky on yleinen oire.

Jos tulehdus on voimakas, niin nivel punottaa ja kuumottaa. Turvotus todetaan aluksi yleisimmin sormissa ja ranteissa. Useimmiten sairastuneet nivelet ovat sormien ja varpaiden tyvinivelet, eli rystyset ja päkiät sekä sormien keskinivelet. Nivelreuma voi levitä kaikkiin raajojen niveliin, myös leukaniveliin ja kaularankaan. Nivelreumassa on tulehdusoireita tyypillisesti kolmessa tai sitä useammassa nivelessä.

Nivelreuman toteaminen

Varhaisvaiheessa on ennusteen määrittäminen vaikeaa, minkä vuoksi myös lieväoireiseen nivelreumaan on suhtauduttava vakavasti. Nivelreuman hoidossa tärkeää on varhainen ja mahdollisimman aktiivinen lääkehoito. Sen avulla vaikea invaliditeetti pystytään lähes aina ehkäisemään.

Nivelreuman paraneminen itsestään oireettomaan tilaan on harvinaista. Nykyisin suurin osa nivelreumaan sairastuneista pystyy normaaliin elämään ja työssä käymiseen. Vaikka sairaus vaurioittaa niveliä ja aiheuttaa kipua, pystytään hoidolla lievittämään oireita ja nivelreuman etenemistä. Nykyään nivelreuman hoitoennuste on merkittävästi parempi kuin aiemmin. Sairastavan elämänlaatu sekä työ- ja toimintakyky ovat usein mahdollista säilyttää.

Nivelreuman eteneminen

Varhaisvaiheessa on ennusteen määrittäminen vaikeata, minkä vuoksi lieväoireiseen nivelreumaan on suhtauduttava vakavasti. Nivelreuman hoidossa tärkeää on varhainen ja mahdollisimman aktiivinen lääkehoito. Sen avulla vaikea invaliditeetti pystytään lähes aina ehkäisemään. Nivelreuman paraneminen itsestään oireettomaan tilaan on harvinaista.

Nykyisin suurin osa nivelreumaan sairastuneista pystyy normaaliin elämään, perustamaan perheen ja säilyttämään työkykynsä. Tehostuneesta hoidosta huolimatta sairaus jatkuu joskus vuosikymmeniä aktiivina ja niveliä tuhoavana, mutta esimerkiksi liikuntakyvyn menettämistä tuskin tarvitsee pelätä.

Nivelreuman kustannusvaikutukset

Nivelreuma aiheuttaa kustannuksia sekä nivelreumaa sairastavalle, että yhteiskunnalle. Kustannukset aiheutuvat hoidosta, kuntoutuksesta ja menetetystä työpanoksesta. Varhaisella ja tehokkaalla hoidolla on mahdollista vähentää nivelreuman aiheuttamia kustannuksia ja varmistaa nivelreumaa sairastavan työ- toimintakyvyn sekä elämänlaadun säilymisen.


Lisätietoa:
Reumatalo, Terveyskylä
Nivelreuma, Käypä hoito
Nivelreuma, Reumaliitto