Tule ry:n STEA:n avustuksella tehty työ vuonna 2023

Tule ry:n STEA:n avustuksella tehty työ vuonna 2023(pdf)

Vaikuttaminen

Toimintamme perustui Kansallisen TULE-ohjelman sisältöihin.

Keskeiset edustukset työryhmissä

 • Eduskunnan kipuverkosto, Suomen Eduskunta
 • Eduskunnan TULES-ryhmä, Suomen Eduskunta
 • Valtioneuvoston asettama Kansanterveyden neuvottelukunta (Soste ry:n nimeämänä)
 • Turvallisesti kaiken ikää -toimeenpanosuunnitelman 2021-2025 asiantuntijatyöryhmä, STM/THL
 • Työterveyshuollon ja muiden sotetoimijoiden yhteistyö hyvinvointialueilla työkyvyn tukemiseksi – konsensussuositus -työryhmä
 • Lihavuuden ehkäisyn asiantuntijaryhmä, THL (sekä päättäjä- & policy brief -työryhmät)
 • Kuntoutuverkosto KUVE, (Soste ry:n koordinoima)
 • Kaatumisen ehkäisyn “Policy Brief” -työryhmä (THL:n koordinoima)
 • Kansallinen terveysindeksi: Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -työryhmä (THL)
 • Ikääntyneiden kuntoutuksen kustannusvaikutukset päättäjien tietoon –asiantuntijaverkosto (sekä verkoston koordinointi)
 • Kannanotto & kutsuttuna Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumin (Kunfo) järjestämään työpajaan.
 • Liikkumisen mini-interventio liikunnan palveluketjuihin, (Helsingin kaupungin koordinoima)
 • Terveyden edistämisen verkosto (Soste ry:n koordinoima)
 • Liikkujan polku -verkosto, Vaikuttaja-ryhmä (Olympiakomitean koordinoima)
 • Liikuntatyöryhmä, Eläkeliitto
 • Neuvokas perhe -ohjausryhmä, Suomen Sydänliitto ry
 • Global Alliance of Musculoskeletal health, (National Coordinator)
 • SIP – Societal Impact of Pain & SIPFIN -kumppanuus

Ammattilaisille suunnattu työ

Kutsuttuna puhujana

 • Fysiatrian koulutusaamu, Sairaala Nova: Liikunta- & harjoittelumotivaatioon vaikuttavat tekijät. Voiko ammattilainen auttaa?
 • Kipufysioterapian koulutus, Suomen Fysioterapeutit: Elintavat –muutoksessa tukeminen Järjestöjen mahdollisuudet (syksy ja kevät)
 • Tehyn Kuntoutusalan opintopäivä: Järjestöt tule-asiakkaan ja ammattilaisen tukena
 • STTK:n Osatyökykyisyys -seminaarin paneeli: Kokemuksia työkyvystä ja toimenpiteistä – kuinka potentiaali saataisiin paremmin käyttöön?

Media ja muu viestintä