Tule ry:n puheenjohtaja 2022-2024, Noora Koponen

Puheenjohtajan tervehdys

Kuntotusrakenteet on luotava sellaisiksi, että jokainen saa tarvitsemansa avun

Ennen kansanedustajuuttani työskentelin kymmenen vuotta fysioterapeuttina. Tunnen vahvasti kuntoutuskentän arjen, enkä ole tätä arkea unohtanut. En ole myöskään unohtanut niitä ihmisiä, joiden kanssa olen työskennellyt, ja joita olen auttanut takaisin jaloilleen. Tämä työ jatkuu nyt päättäjänä, mutta eri tavoin.

Työssäni eduskunnassa haluan edistää keinoja, joilla jokaisen olisi mahdollisuus ylläpitää omaa hyvinvointiaan. Tämä on entistä tärkeämpää nyt, kun elämme kolmoiskriisin aikaa, jossa samaan aikaan käsillä on yhä koronapandemia, uutena sota Euroopassa ja pahentuva ilmastokriisi.

Se saa pohtimaan, onko kriittisempää tai tärkeämpää hetkeä kääntää katsetta ihmiseen ja tukea hänen hyvinvointia ja pärjäämistä?

Kuntoutus on ollut osa lähes jokaista elämäni vaihetta. Lapsena seurasin vierestä aivoinfarktissa vammautuneen mummini kuntoutusta ja nyt äitinä oman autismikirjon lapseni arkea ja hänen itsenäisyytensä vahvistamista. Kokemusasiantuntijuus elää syvällä minussa, ja se näkyy halussa tehdä työtä ihmisten toimintakykyisyyden eteen.

On tehtävä päätöksiä, joilla voimme aidosti tukea ihmisten toimintakykyä arjessa mahdollisimman hyvin. Samalla meidän on löydettävä ratkaisut siihen, miten voimme edistää kaikkien ihmisten itsenäisyyttä omassa elinympäristössään.

Järjestökentän rooli tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvässä terveyden edistämisessä on merkittävä. Meidän on vahvistettava yhteistyötä päättäjien ja järjestöjen välillä ja asetettava ihminen aina keskiöön. Rakenteet on luotava sellaiseksi, etteivät ne työnnä ketään hoidon tai kuntoutuksen piiristä pois, vaan toimivat niin, että jokainen apua tarvitseva mahtuu niiden sisälle.

Tule ry:n puheenjohtajana haluan edistää tuki- ja liikuntaelinterveyttä sekä vahvistaa kuntoutuskentän ääntä päätöksenteossa. Löydetään ratkaisut yhdessä ja tehdään yhdessä!

Lämmin kiitos luottamuksesta tähän tärkeään tehtävään!

Noora Koponen
Tule ry:n puheenjohtaja
Nuutin äiti, fysioterapeutti, kansanedustaja