HALLINTO

Liiton asioista päätetään varsinaisessa liittokokouksessa, joka kokoontuu vuosittain huhti-toukokuun aikana.

Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Hallituksen puheenjohtajisto ja varsinaiset jäsenet valitaan liittokokouksessa, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina ja hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika.

Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Tule ry:n toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan.

Hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön.

 

Tule ry:n hallitus 2021-2022, kuvassa vasemmalta: Mirva Kiiveri Invalidiliitto ry, Puheenjohtaja Katriina Lahti, Heli Vehkala Huoltoliitto ry, Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiö, Satu Grekin Suomen Kuntoutusyrittäjät ry ja Laura Lee Kamppila Suomen Osteopaattiliito ry. Kuvasta puuttuvat: varapuheenjohtaja Ansa Holm Suomen Luustoliitto ry, Kirsi Töyrylä-Aapio Selkäliitto ry ja Jari Ylinen Suomen Fysiatriyhdistys ry. Kuva: Marja Kinnunen.