TULE RY

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry on perustettu vuonna 2000 ja on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka toimii tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Jäsenyhteisöinä on 17 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöä, joissa on yhteensä noin  58 000 henkilöjäsentä tai toimijaa.

Liitto edistää tule-terveyttä ja tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjelmaa, tukemalla terveydenhuoltolain mukaista valtakunnallista ja alueellista tule-terveyden edistämistoimintaa sekä pyrkimällä laajaan järjestöjen yhteistyöhön vähentääkseen kansanterveysongelmia, jotka liittyvät tule-sairauksiin ja muiden sairauksien yhteisiin riskitekijöihin. Liitto kokoaa, muokkaa ja välittää käyttöön ajantasaista tietoa tule-sairauksista sekä niiden ehkäisemisestä ja hoidosta päättäjille, asiantuntijoille, jäsenyhteisöille ja väestölle.

Jäsenyhteisöjen kokoava ääni vaikuttajatasolle

Kehittää eri hallintoaloja koskevia ohjelmia tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseksi ja tule-sairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi.

Tukee ja edistää näyttöön perustuvaa lääketieteellistä ja muuta alan tutkimusta ja hoitoa ja edistää oikean tiedon leviämistä tule-sairauksista.

Osallistuu alansa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön

Järjestää koulutusta jäsenyhteisöilleen