TULE RY

Jäsenyhteisöjen kokoava ääni vaikuttajatasolle

Kehittää eri hallintoaloja koskevia ohjelmia tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseksi ja tule-sairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi.

Tukee ja edistää näyttöön perustuvaa lääketieteellistä ja muuta alan tutkimusta ja hoitoa ja edistää oikean tiedon leviämistä tule-sairauksista.

Osallistuu alansa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön

Järjestää koulutusta jäsenyhteisöilleen