OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE SIIRTYNEET

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi  5 prosenttia vuodesta 2017. Edellisen 10 vuoden aikana osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä on kasvanut kuudestatoista 23 prosenttiin.

Vuonna 2018 osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä  suurin yksittäin sairausryhmä oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet  48,7 % (N=11 284), toiseksi suurin sairausryhmä oli Mielenterveyden ja käytöshäiriöden  häiriöt 19,6 % (N=4 548).  Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2015, kun taas vastaavasti Mielenterveyden osuus osatyökyvyttömyyseläkkeen saajista on noussut. 

Tilastot perustuvat Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastokantoihin, eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä.  Nämä kaaviot käsittelevät vain osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä ikä- ja sukupuoliryhmittäin.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet tule-sairauksien vuoksi, miehet ja naiset 2018

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet tule-sairauksien vuoksi, ikäluokittain 2018
Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmät 2018, miehet ja naiset
Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmät, Ikäjakauma 2018
Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet tule-sairauksien vuoksi, miehet ja naiset
2015-2018