OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE

Osatyökyvyttömyyseläke on osoittautunut oivalliseksi keinoksi auttaa työkykyongelmaista jatkamaan työelämässä. Tyypillinen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyjä on 55-vuotias työskentelevä nainen. Hänen työkykynsä on alentunut tuki- ja liikuntaelinsairauden takia, mutta hänen katsotaan selviytyvän osa-aikatöistä ja kevyemmistä työtehtävistä. Osatyökyvyttömyyseläke on usein välivaihe ihmisen elämässä. Osalla sairaus paranee ja henkilö palaa kokoaikatyöhön. Osalla taas sairaus vaikeutuu ja johtaa täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työelämä muuttuu ja sen tarjoamat mahdollisuudet osa-aikatyöhön voivat muuttua. 

Yhä useampi työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkeenä. Vuonna 2018 osatyökyvyttömyyseläkettä sai yhteensä 23 151 ihmistä, näistä uusia osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli yhteensä 5 605. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Tässäkin suhteessa kehitys poikkeaa aikaisemmasta, sillä edellisen 10 vuoden aikana erityisesti täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on vähentynyt, samalla kun osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä on kasvanut kuudestatoista 23 prosenttiin.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä suurin yksittäin sairausryhmä oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet  48,7% (N=11 284) vuonna 2018, seuraavaksi suurin sairausryhmä oli Mielenterveyden ja käytöshäiriöden  häiriöt 19,6 % (N=4 548).  Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi osatyökyvyttömyyseläkkeen saajien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2015, kun taas vastaavasti Mielenterveyden osuus osatyökyvyttömyyseläkkeen saajista on noussut. 

Tilastot perustuvat Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastokantoihin, eläkelajit eivät ole yhteenlaskettavissa, koska henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä.  Nämä kaaviot käsittelevät vain osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia ja siirtyneitä ikä- ja sukupuoliryhmittäin.

 
” Tyypillinen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyjä on 55-vuotias työskentelevä nainen jonka työkyky on alentunut tuki- ja liikuntaelinsairauden takia”