OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAT

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Osapäivärahan edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä sopii työnsä tekemisestä osa-aikaisesti työnantajansa kanssa. Työajan ja palkan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivän ajalta. Osasairauspäivärahalla on oma enimmäisaikansa. Voit saada osasairauspäivärahaa, vaikka olisit jo saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa.

Jos henkilö palaa työhön, kun hän on saanut osasairauspäivärahaa enimmäisajan, hän voi vähintään 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen saada osasairauspäivärahaan 50 lisäpäivää.

Vuonna 2021 osasairauspäivärahan saajien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2007, jolloin sitä alettiin maksaa. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmat olivat toiseksi suurin peruste alkaneista osasairauspäivärahakausista ja, niiden osuus oli 27 % kaikista alkaneista osasairauspäivärahakausista. Määrä laski hiukan edellisestä vuodesta. Osasairauspäivärahakausia alkaa eniten Mielenterveyden häiriöiden perusteella. Kela korvasi 7 393 henkilölle 452 639 osasairauspäivää yli 15,7 miljoonalla eurolla.

Tilastoja

Kaavio 1. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2007-2021. Lähde: Kelan tilastotietokanta.

 

Kaavio 2. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella korvatut osasairauspäivät yhteensä vuosina 2007-2021. Vuonna 2014 osasairauspäivärahapäivien määrä nousi noin 120 000 päivällä ja noussut tasaisesti vuosittain.  Lähde: Kelan tilastotietokanta.

 

Kaavio 3. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmien vuoksi alkaneet osasairauspäivärahakaudet ikäjakaumittain 2019-2021. Osasairauspäiväkaudet alkavat nousta 40 ikävuoden kohdalla ja eniten tule-ongelmista osasairauspäivärahakausia alkoi 50-59 -vuotiailla. Lähde: Kelan tilastotietokanta.

 

Kaavio 4. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmien alkaneiden osasairauspäivärahakausien keskimääräinen kesto päivinä 2007-2021. Lähde: Kelan tilastotietokanta.