OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAT

Vuonna 2019 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat toiseksi suurin peruste alkaneista osasairauspäivärahakausista, niiden osuus oli 32 % kaikista alkaneista osasairauspäivärahakausista. Määrä laskivat hiukan edellisestä vuodesta. Edelleen osasairauspäivärahakausia alkaa eniten Mielenterveyden häiriöiden perusteella.

Alkaneet sairauspäivärahakaudet 2018
Sairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto 2017
Alkaneet sairauspäivärahakaudet, tule-sairaudet
2014-2018
Sairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto päivinä, tule-sairaudet 2014-2018
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2018
Osasairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto 2017
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2014-2018, tule-sairaudet
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2018