ALKANEET SAIRAUSPÄIVÄRAHAKAUDET JA OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAKAUDET

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista alkaneiden sairauspäivärahakausien osuus oli 26,9 % ( 28% v. 2018), ja ne olivat suurin sairauspääryhmä vuonna 2019. Seuraavaksi eniten alkaneita sairauspäivärahakausia alkoi mielenterveyden ongelmista, niiden osuus oli 24,8 % (22% v. 2018)  kaikista alkaneista sairauspäivärahakausista.

Mielenterveyden ongelmista alkaneiden osasairauspäivärahakausien osuus oli 40,8 %, ne olivat suurin sairauspääryhmä vuonna 2019, osapäivärahakausien määrä nousi vuodesta 2018 kolmella prosentilla. Seuraavaksi eniten alkaneita osasairauspäivärahakausia alkoi tuki- ja liikuntaelinsairauksista, niiden osuus oli 32 % kaikista alkaneista osasairauspäivärahakausista, niiden määrä tule-sairauksien osalta laski vuodesta 2019 neljällä prosentilla.

Omavastuuajan vuoksi sairauspäivärahatilastossa ovat vain yli kymmenen päivää kestäneet sairausjaksot.

 
” tuki- ja liikuntaelinsairaudet oli suurin sairauspäivärahakausia aiheuttava sairauspääryhmä  vuonna 2019”
Alkaneet sairauspäivärahakaudet 2018
Sairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto 2017
Alkaneet sairauspäivärahakaudet, tule-sairaudet
2014-2018
Sairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto päivinä, tule-sairaudet 2014-2018
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2018
Osasairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto 2017
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2014-2018, tule-sairaudet
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2018