” tuki- ja liikuntaelinsairaudet oli suurin sairauspäivärahakausia aiheuttava sairauspääryhmä  vuonna 2019”

ALKANEET SAIRAUSPÄIVÄRAHAKAUDET

Vuonna 2019 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat suurin alkaneiden sairauspäivärahakausien peruste, osuus oli 27 % . Suurin osa tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella alkaneista kausista alkoi 55-67 -vuotiaiden ikäryhmässä (36%).  Alkaneiden sairauspäivärahakausien määrä laski hiukan edellisestä vuodesta.

Omavastuuajan vuoksi sairauspäivärahatilastossa ovat vain yli kymmenen päivää kestäneet sairausjaksot.

Alkaneet sairauspäivärahakaudet 2015-2019

Alkaneen sairauspäivärahakauden keskimääräinen pituus 2015-2019

Alkaneen sairauspäivärahakauden korvaus päivää kohden 2015-2019