ALKANEET SAIRAUSPÄIVÄRAHAKAUDET JA OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAKAUDET

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista alkaneiden sairauspäivärahakausien osuus oli 28 % , ja ne olivat suurin sairauspääryhmä vuonna 2018. Seuraavaksi eniten alkaneita sairauspäivärahakausia alkoi mielenterveyden ongelmista, niiden osuus oli 22 % kaikista alkaneista sairauspäivärahakausista.

Mielenterveyden ongelmista alkaneiden osasairauspäivärahakausien osuus oli 37 %, ja ne olivat suurin sairauspääryhmä vuonna 2018. Seuraavaksi eniten alkaneita osasairauspäivärahakausia alkoi tuki- ja liikuntaelinsairauksista, niiden osuus oli 36 % kaikista alkaneista osasairauspäivärahakausista.

Omavastuuajan vuoksi sairauspäivärahatilastossa ovat vain yli kymmenen päivää kestäneet sairausjaksot.

 
” tuki- ja liikuntaelinsairaudet oli suurin sairauspäivärahakausia aiheuttava sairauspääryhmä  vuonna 2018”
Alkaneet sairauspäivärahakaudet 2018
Sairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto 2017
Alkaneet sairauspäivärahakaudet, tule-sairaudet
2014-2018
Sairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto päivinä, tule-sairaudet 2014-2018
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2018
Osasairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto 2017
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2014-2018, tule-sairaudet
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2018