Muutoksia sairauspäivärahoihin

Vuoden 2021 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 0,11€/pv. Uusi vähimmäismäärä on 29,05 €/arkipäivä.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2020 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 1,08€/pv. Uusi vähimmäismäärä on 28,94 €/arkipäivä.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2019 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 3 e/pv. Uusi vähimmäismäärä on 27,86 €/arkipäivä.

Sairauspäivärahasta poistuu 55 päivän odotusaika. Sairauspäivärahaa maksetaan 1.1.2019 lähtien vähimmäismääräisenä (27,86 e/arkipäivä) omavastuu-ajan (1 + 9 päivää) jälkeen ilman odotusaikaa.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2018 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 0,91 e/pv. Uusi vähimmäismäärä on 24,64 e/arkipäivä.

YEL-vakuutetun yrittäjän sairaus-päivärahan omavastuuaika lyhenee yhteen päivään. Vuonna 2017 omavastuuaika on sairastumispäivä ja kolme sitä seuraavaa arkipäivää. Vuonna 2018 omavastuuaikaan kuuluu vain sairastumispäivä. Vuonna 2018 alkavissa työkyvyttömyys-jaksoissa YEL-vakuutuksen on oltava voimassa sairastumis-päivänä, jotta yrittäjä voi saada YEL-päivärahaa sairauspäivä-rahan omavastuuajalta.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2017 Sairauspäivärahan vähimmäismäärä pienenee 23,93 eurosta 23,73 euroon päivältä.

Vuoden 2016 Sairauspäivärahan vähimmäismäärä pienenee 24,02 eurosta 23,93 euroon päivää kohden.

Hallitus esittää, että sairaus- ja kuntoutusrahan 70 %:n korvaustasoon oikeuttava vuosittainen työtuloraja on jatkossa 30 000 euroa (HE 105/2015). Nykyinen raja on 36 419 euroa vuoden 2015 tasossa. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa ja kuntoutusrahaa karttuu nykyisen 40 %:n sijasta 35 % vuoden 2015 tasossa 56 032 euroon saakka ja tämän ylittävältä osalta 25 %.

Lisätietoa Kela

SAIRAUSPÄIVÄRAHAT

Kela turvaa työkyvyttömyydestä aiheutuvaa ansionmenetystä maksamalla erilaisia päivärahoja työstä poissaolon ajalta.

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Sairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden perusteella enintään 300 arkipäivältä.

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä. Osapäivärahan edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä sopii työnsä tekemisestä osa-aikaisesti työnantajansa kanssa. Työajan ja palkan on vähennyttävä 40–60 %:iin aiemmasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivän ajalta.Osasairauspäivärahalla on oma enimmäisaikansa. Voit saada osasairauspäivärahaa, vaikka olisit jo saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa.

Jos henkilö palaa työhön, kun hän on saanut osasairauspäivärahaa enimmäisajan, hän voi vähintään 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen saada osasairauspäivärahaan 50 lisäpäivää.