Muutoksia

Vuoden 2023 sairauspäivärahan vähimmäismäärää korotetaan 1,28 €/pv. Uusi vähimmäismäärä on 31,99 €/arkipäivä.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2022 31.7.22 asti sairauspäivärahan vähimmäismäärää korotetaan 0,62€/pv. Uusi vähimmäismäärä on 29,67 €/arkipäivä. Sairauspäivärahaa korotetaan uudelleen 1.8.22 alkaen, jolloin vähimmäismäärää korotetaan 1,04€/pv. Uusi vähimmäismäärä on 30,71€/arkipäivä.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2021 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 0,11€/pv. Uusi vähimmäismäärä on 29,05 €/arkipäivä.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2020 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 1,08€/pv. Uusi vähimmäismäärä on 28,94 €/arkipäivä.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2019 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 3 e/pv. Uusi vähimmäismäärä on 27,86 €/arkipäivä.

Sairauspäivärahasta poistuu 55 päivän odotusaika. Sairauspäivärahaa maksetaan 1.1.2019 lähtien vähimmäismääräisenä (27,86 e/arkipäivä) omavastuu-ajan (1 + 9 päivää) jälkeen ilman odotusaikaa.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2018 Sairauspäivärahan vähimmäismääriä korotetaan 0,91 e/pv. Uusi vähimmäismäärä on 24,64 e/arkipäivä.

YEL-vakuutetun yrittäjän sairaus-päivärahan omavastuuaika lyhenee yhteen päivään. Vuonna 2017 omavastuuaika on sairastumispäivä ja kolme sitä seuraavaa arkipäivää. Vuonna 2018 omavastuuaikaan kuuluu vain sairastumispäivä. Vuonna 2018 alkavissa työkyvyttömyys-jaksoissa YEL-vakuutuksen on oltava voimassa sairastumis-päivänä, jotta yrittäjä voi saada YEL-päivärahaa sairauspäivä-rahan omavastuuajalta.

Lisätietoa Kela
Vuoden 2017 Sairauspäivärahan vähimmäismäärä pienenee 23,93 eurosta 23,73 euroon päivältä.

Vuoden 2016 Sairauspäivärahan vähimmäismäärä pienenee 24,02 eurosta 23,93 euroon päivää kohden.

Hallitus esittää, että sairaus- ja kuntoutusrahan 70 %:n korvaustasoon oikeuttava vuosittainen työtuloraja on jatkossa 30 000 euroa (HE 105/2015). Nykyinen raja on 36 419 euroa vuoden 2015 tasossa. Tulorajan ylittävältä osalta sairauspäivärahaa ja kuntoutusrahaa karttuu nykyisen 40 %:n sijasta 35 % vuoden 2015 tasossa 56 032 euroon saakka ja tämän ylittävältä osalta 25 %.

Lisätietoa Kela

TULE-SAIRAUSPÄIVÄRAHAT

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä ja sitä maksetaan omavastuuajan jälkeen, joka on sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää. Sairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttömyyden perusteella enintään 300 arkipäivältä.

 

TULE-sairauspäivärahat vuodelta 2021

Kaikista diagnooseista toiseksi yleisin syy alkaneille sairauspäivärahakausille.

Sairauspäivärahaa sai 84 300 henkilöä.

Sairauspäiviä KELA korvasi yhteensä yli 235,8 miljoonalla eurolla.

Työnantajan sairauspoissaolokustannukset noin 253,8 milj. euroa*. 

*Työnantajan maksettavaksi jäävät kustannukset on laskettu Ilmarisen sairauspoissaololaskurilla,  jossa yhden sairauspäivän hinnaksi työnantajalle on laskettu 350,00€ sis. sivukulut. Kustannukset on laskettu yhdeksän päivän mukaan, vaikka omavastuuaika on kymmenen päivää.  Työnantajalle koituvista kustannuksista on vaikea arvioida ensimmäisen päivän kustannuksia, koska alkaneista pitkäaikaisista sairauspoissaolokausista omavastuuajan ensimmäinen päivä työehtosopimuksesta riippuen , voi olla työntekijälle palkaton. Kustannuksista puuttuvat myös alle kymmenen päivän sairauspoissaolot, koska niistä tarkkoja tietoja ei ole saatavilla.

 

Kaavio. Kelan tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvien sairauspäivärahojen korvaukset 2018-2021. Lähde: Kela.