”Tule-sairaudet olivat suurin alkaneita sairauspäivärahakausia aiheuttanut sairausryhmä vuonna 2018”

SAIRAUSPOISSAOLOJEN KUSTANNUKSET

Vuonna 2019 tuki- ja liikuntaelinsairauksista Kela tilastoi
alkaneita sairauspäivärahakausia
83 125, kesto keskimäärin 50 päivää = 4 156 250 sairauspäivää 
alkaneita osasairauspäivärahakausia 
8 154, kesto keskimäärin 52 päivää = 424 008 osasairauspäivää.

Vuonna 2019 tuki- ja liikuntaelinsairauksista Kela korvasi
sairauspäivärahapäiviä
4,15 milj. päivää, korvaus keskim. 60,91 €/päivä = 253,2 milj. euroa
osasairauspäivärahapäiviä
424 008 päivää, korvaus keskim. 33,37 €/päivä = 14,1 milj. euroa.

Kelan tilastosta puuttuvat omavastuuajan päivät ja kustannukset yhdeksältä tai kymmeneltä päivältä. Pelkästään Kelan alkaneiden sairauspäivärahakausien tilastojen mukaan laskettaessa omavastuuajan sairauspäivät (9) lisäävät sairauspoissaoloja 748 125 päivällä.  Nämä jäävät työnantajan kustannettavaksi. Näistä puuttuvat vielä lyhyet, alle kymmenen (10) päivää kestäneet sairauspoissaolot, näistä poissaoloista ei ole saatavilla tietoa.

Keskimääräisesti työnantajan yhden sairauspäivän hinta (Ilmarinen sairauspoissaololaskuri) työnantajalle on noin 325,00 € * 748 125 = 243,1 milj. euroa jää työnantajien maksettavaksi. On myös huomioitava, että osasta alkaneista pitkäaikaisista sairauspoissaolokausista omavastuuajan ensimmäinen päivä riippuen työehtosopimuksesta, voi olla työntekijälle palkaton.