TULE-SAIRAUSPOISSAOLOT

Sairauspoissaolo tarkoittaa aikaa, jonka työntekijä on sairauden takia poissa töistä. Sairauspoissaolon perusteena on yleensä lääkärin tai sairaanhoitajan toteama sairaus tai vamma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden. Monissa työpaikoissa työntekijä voi olla sairauden takia pois töistä myös omalla ilmoituksella tai esihenkilön luvalla ilman lääkärin tai hoitajan sairauspoissaolotodistusta.

 


Vuonna 2021 tuki- ja liikuntaelinsairauksista Kela tilastoi

Kaikista diagnooseista toiseksi yleisin syy alkaneille sairauspäivärahakausille.

Kelan sairauspäivärahan saajia
84 349 henkilöä 

Kelan korvaamia sairauspäivärahakausia alkoi
80 557, kesto keskimäärin 47 päivää = 3 822 298 sairauspäivää

Kelan osasairauspäivärahan saajia
7 967  henkilöä

Kelan korvaamia osasairauspäivärahakausia alkoi
7 482, kesto keskimäärin 60 päivää = 452 639 osasairauspäivää