Avoterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntisyitä vuodelta 2021

Selkäsärky

toiseksi yleisin lääkärikäynnin syy,
noin 500 000 käyntiä

Lonkan tai polven nivelrikko 

lähes 200 000 käyntiä

Kyynärvarren, ranteen tai käden murtumat

yli 62 000 käyntiä

Tule-ongelmista johtuvia käyntejä 

noin 2,3 miljoonaa
(pois lukien murtumat, nyrjähdykset jne. vammat)

Vuorokauden jokaiselle tunnille jaettuna 

se tarkoittaisi 256 käyntiä tunnissa.
Vuoden jokaisena päivänä.

 

Palvelut Käynnit yhteensä Asiakkaat yhteensä Käyntejä/asiakas
1. Avosairaanhoito 887 297 515 132 1,7
2. Ei-lakisääteinen työterveyshuolto 957 361 392 660 2,4
3. Lakisääteinen työterveyshuolto 261 324 102 618 2,5
4. Fysioterapia   67 664   27 093 2,5
5. Kotisairaanhoito   20 729     3 436 6,0

 

Luvut perustuvat  THL:n  kokoamiin tilastoihin perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa käynneistä