JULKINEN ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.  Suurin osa Suomen sairaaloista on julkisia, kuntien tai kuntayhtymien omistamia. Vaativimmista hoidoista vastaavat yliopistosairaalat tai sairaanhoitopiirien keskussairaalat. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia ei korvata.

Koska julkisen erikoissairaanhoidon kustannuksia on vaikea saada olemme keränneet tietoja tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvista käynneistä tilastotietoa sivuillemme. Lähteenä olemme käyttäneet THL:n ylläpitämää avohilmoa, johon Suomen sairaanhoitopiirit päivittävät tietoa käynneistä.

Vuonna 2018 somaattisessa erikoissairaanhoidossa tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi kävi 296 102 (14,7 %) potilasta  ja niiden vuoksi käyntejä tehtiin yhteensä 727 023 (8,8 %)  koko maassa. Tule-ongelmien vuoksi potilas kävi erikoissairaanhoidossa vuoden aikana keskimäärin 2,5 kertaa (59,5%).