JULKINEN ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.  Suurin osa Suomen sairaaloista on julkisia, kuntien tai kuntayhtymien omistamia. Vaativimmista hoidoista vastaavat yliopistosairaalat tai sairaanhoitopiirien keskussairaalat. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia ei korvata. 

Koska julkisen erikoissairaanhoidon kustannuksia on vaikea saada olemme keränneet tietoja tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvista käynneistä tilastotietoa sivuillemme. Lähteenä olemme käyttäneet THL:n ylläpitämää avohilmoa, johon Suomen sairaanhoitopiirit päivittävät tietoa käynneistä.

Vuonna 2018  somaattisen erikoissairaanhoidon  tuki- ja liikuntaelinten ongelmista johtuvia käyntejä  oli yhteensä 296 102  koko maassa, kävijöistä 59% oli naisia.