LIHASRELAKSANTIT (M03)

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien hoitoon määrättyihin lääkkeisiin kuuluvat Lihasrelaksantit(M03), joista yleisemmin käytetään Perifeerisesti vaikuttavat lihasrelaksantteja mm.  botuliinitoksiini, Keskushermostoon vaikuttavat lihasrelaksantit, mm. Orfenadriini (Norflex, Norgesic, Dolan) ja Keskushermostoon vaikuttavat lihasrelaksantit mm. Baklofeeni (Baklofeeni, Baklofen Mylan, Lioresal) ja  Titsanidiini (Sirdalud, Tizanidin Orion, Tizanidin Teva, Tizanidin Copyfarm ja Tizanidin Alternova).

Opioidien kokonaiskulutus on vähentynyt vuodesta 2012. Vuonna 2016 kulutus väheni 4 %. Kulutuksen väheneminen johtuu pääasiassa kodeiinin yhdistelmävalmisteiden kulutuksen vähenemisestä. Sekä parasetamolia että ibuprofeenia käytetään myös kodeiinin kanssa
yhdistelmävalmisteina. Näistä selvästi käytetympiä ovat parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmävalmisteet (7,8 DDD/1 000 as/vrk). Niiden kulutus on vähentynyt jo muutamia vuosia. Vuonna 2016 sekä kulutus että myynti vähenivät 7 %.

Vuonna 2019 tule-sairauksien hoitoon määrättiin Lihasrelaksantteja (M03) 491 615 lääkereseptiä 293 684 saajalle, niistä syntyneet kustannukset olivat yhteensä 7 871 605,00€.

Alkuomavastuun alle jääneitä tästä oli 121 625 saajaa, heille määrättiin yhteensä 162 750‬ lääkereseptiälääkekorvauksen ulkopuolelle jääneet lääkekustannukset olivat 1 436 667,00€.

Lääkekorvaukseen oikeutettuja oli 172 059 saajaa, heille määrättiin yhteensä 328 865 lääkereseptiä, niistä syntyneet kustannukset olivat yhteensä 6 434 938,00€, josta korvattiin 3 651 527,00€. Keskimääräinen korvaus reseptiä kohden oli 11,10€

Eniten määrättiin Titsanidiinia sisältäviä valmisteita, joiden osuus oli 65% kaikista määrätyistä Lihasrelaksanttivalmisteista.

 

Lihasrelaksanttivalmisteiden kustannukset (M03)

Tule-sairauksiin määrätyt Lihasrelaksanttien (M03) lääkereseptien saajat 2015-2019
 

Tule-sairauksiin määrätyt Lihasrelaksantit (M03) lääkeryhmittäin 2015-2019, lääkekorvattavien reseptien saajat
Tule-sairauksiin määrätyt Lihasrelaksanttien (M03) lääkereseptit 2015-2019
 

Tule-sairauksiin määrätyt lääkekorvattavat lihasrelaksanttireseptit (M03) lääkeryhmittäin 2015-2019
Tule-sairauksiin määrättyjen Lihasrelaksanttien (M03) lääkereseptien kustannukset 2015-2019
Lihasrelaksanttien (M03) lääkereseptien kustannukset lääkeryhmittäin 2015-2019 tule-sairaudet
Tulehdus- ja reumalääkkeet tule-sairaudet, lääkekorvaukset
2015-2018
Lihasrelaksanttien (M03) lääkereseptien korvaukset lääkeryhmittäin 2015-2019 tule-sairaudet