KIHTILÄÄKKEET (M04)

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin kuuluvan kihdin hoitoon yleisemmin määrättyjä lääkevalmisteita ovat Allopurinolia (mm. Apurin Sandoz, Allonol, Zyloric) tai Febuksostaattia (mm. Adenuric) sisältävät lääkkeet. 

 

 

Vuonna 2019 kihdin hoitoon määrättiin 62 617 saajalle kihtilääkkeitä (M04)  237 867 reseptiä, joista syntyneet kustannukset olivat yhteensä 3 132 403,00€. Lääkekorvauksen määrä keskimäärin oli 5.70€/resepti kaikkien kihtiin määrättyjen lääkereseptien osalta (alkuomavastuun alle jääneet ja lääkekorvauksen saaneet reseptit).

Alkuomavastuun alle jääneitä tästä oli 3 368 saajaa joille määrättiin yhteensä 26 931 reseptiä. Alkuomavastuun alle jääneiden kustannukset olivat yhteensä 356 246,00€. 

Lääkekorvaukseen oikeutettuja oli 59 249 saajaa, joille  määrättiin yhteensä 210 936 reseptiä. Näistä syntyneet lääkekustannukset olivat yhteensä 2 776 157,00€, josta korvattiin yhteensä 1 356 068,00. Keskimääräinen kihdin hoitoon määrätyn lääkekorvauksen määrä oli 6,40€/resepti

Eniten määrättiin Allopurinolia sisältäviä valmisteita, joiden osuus oli 97,6% kaikista määrätyistä Kihtilääkevalmisteista.

 

Kihtilääkkeiden kustannukset (M04)

Kihtilääkkeet (M04), reseptien saajat 2015-2019
 

Tule-sairauksiin määrätyt Lihasrelaksantit (M03) lääkeryhmittäin 2015-2019, lääkekorvattavien reseptien saajat
Kihtilääkkeet (M04), määrätyt reseptit 2015-2019
 

Tule-sairauksiin määrätyt lääkekorvattavat lihasrelaksanttireseptit (M03) lääkeryhmittäin 2015-2019
Kihtilääkkeet (M04), reseptilääkkeiden kustannukset 2015-2019
Lihasrelaksanttien (M03) lääkereseptien kustannukset lääkeryhmittäin 2015-2019 tule-sairaudet
Tulehdus- ja reumalääkkeet tule-sairaudet, lääkekorvaukset
2015-2018
Lihasrelaksanttien (M03) lääkereseptien korvaukset lääkeryhmittäin 2015-2019 tule-sairaudet
Lihas- ja nivelsäryn paikallishoitoon määrättyjen lääkereseptien kustannukset prosentteina 2019
Lihas- ja nivelsäryn paikallishoitoon määrättyjen lääkereseptien korvaukset prosentteina 2019