TULE-SAIRAUKSIIN MÄÄRÄTTYJEN LÄÄKKEIDEN KUSTANNUKSET

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeisiin kuuluu viisi lääkeryhmää. Niitä ovat tulehduskipu- ja reumalääkkeet (M01), lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitoon tarkoitetut valmisteet (M02), lihasrelaksantit (M03), kihtilääkkeet (M04), luukudokseen vaikuttavat lääkkeet (M05).

Vuonna 2019 määrättiin eniten tulehduskipu- ja reumalääkkeitä (M1), joihin kirjoitettiin 2 288 492 milj. reseptiä. Eniten määrättiin propionihappojohdoslääkkeitä, joihin kuuluvat ibuprofeeni ja ketoprofeeni sekä naprokseemi ja esomepratsoli, näitä määrättiin 71% kaikista tulehduskipu- ja reumalääkeresepteistä.

Tulehduskipu- ja reumalääkkeiden lääkekustannukset ja niistä saatavien lääkekorvausten määrä on laskenut vuosien 2016-2019 aikana huomattavasti, vaikka määrättyjen reseptien ja saajien määrä on vuosien aikana on noussut tasaisesti.

Korvaussumman pienenemisen taustalla on hallitusohjelman säästötavoitteet, jotka astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Tällöin tuli voimaan alkuomavastuuosuus, jonka suuruus oli 50€. Lääkekorvausta ei saa ennen kuin omavastuuosuus on täyttynyt. Lisämuutoksia tehtiin useita
lääkekorvausjärjestelmään vuonna 2017. Esim. lääkehävikkiä ehkäistiin korvaamalla yli 1 000 euron hintaisia pakkauksia vain kuukauden annos kerrallaan. Myös peruskorvattavien lääkkeiden toimitusvälien seurantaa tehostettiin. Viitehinnan määräytymistä tiukennettiin siten, että viitehintaryhmän halvimman valmisteen hintaan lisätään nykyisin vain 50 senttiä aiemman 1,50 tai 2 euron sijasta. Hintakilpailun edistämiseksi rinnakkaistuontivalmisteet tulivat mukaan viitehintajärjestelmään huhtikuun 2017 alusta. (Fimea,2017.)

 
”Vuonna 2019 tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon käytettiin eniten tulehduskipu- ja reumalääkkeitä