TULE-RESEPTILÄÄKKEET

Lääkekorvaukset jaetaan ATC-luokituksessa (Anatomical Therapeutic Chemical) ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmiin ne vaikuttavat. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeisiin kuuluu viisi lääkeryhmää. Niitä ovat tulehduskipu- ja reumalääkkeet (M1), lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitoon tarkoitetut valmisteet (M02), lihasrelaksantit (M03), kihtilääkkeet (M04), luukudokseen vaikuttavat lääkkeet (M05).

Vuonna 2019 määrättiin kaikkiaan yhteensä  53 545 069 miljoonaa reseptiä joiden kustannukset olivat yhteensä 2 198 809 112,00€*.

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ja -sairauksien hoitoon määrättiin yhteensä 3 236 079 milj. reseptiä  1 408 927 saajalle, mukaan kaavioon on laskettu alkuomavastuun alle jääneet ja lääkekorvaukseen oikeutetut tilastotiedot. Niistä syntyneet kustannukset olivat yhteensä 
60 753 691,00€, reseptiä kohden kustannukset olivat 18,80€.

Lääkekorvattavien reseptien kustannukset olivat 48 989 163,00€, joista maksettiin korvauksia yhteensä 28 343 740,00€. Alkuomavastuun  alle  jääneiden reseptien kustannukset olivat yhteensä 11 764 528,00€.

Eniten tule-sairauksien hoitoon määrättiin tulehduskipu- ja reumalääkkeitä, niiden osuus oli 71% kaikista tule-sairauksiin määrätyistä reseptilääkkeistä.

Ibuprofeeni ja parasetamoli edelleen käytetyimmät kipulääkkeet vuonna 2018
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ryhmän lääkkeiden myynnistä 44 miljoonaa euroa oli tulehduskipulääkkeitä. Niiden myynti väheni edelleen (8 %) mutta kulutus kasvoi yhden prosentin. Tulehduskipulääkkeiden kulutuksesta 64 % oli ibuprofeenia. Koksibeista käytetyimmän, etorikoksibin, kulutus kasvoi 19 %. Sen myynti (4 miljoonaa euroa) kuitenkin väheni 43 %, mikä johtuu sen tulosta viitehintajärjestelmään vuoden 2017 puolivälissä, ja hintakilpailun kiihtymisestä.

Paikallisesti käytettävien tulehduskipulääkkeiden myynti  väheni ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Myös keskushermostoon vaikuttavien lihasrelaksanttien kulutus väheni jopa 10 %. Mediassakin esillä olleen spinaalisen lihasatrofian lääke nusinerseenin myynti kasvoi alle miljoonasta eurosta yli 9 miljoonaan euroon. Parasetamolin kulutus on ollut jo pitkään kasvussa ja lisääntyi nyt 2 %. Sen myynti pysyi kuitenkin ennallaan. Merkittävä osa myynnin kasvusta tuli erenumabin myynnistä.
Opioidien kulutus väheni 5 % ja myynti 10 %. Käytetyin opioidi oli edelleen kodeiinin ja parasetamolin yhdistelmä, jonka kulutus  väheni 11 % ja myynti (17 %. Seuraavaksi käytetyimpiä olivat tramadoli yhdistelmineen ja buprenorfiini. Tramadolin ja sen yhdistelmävalmisteiden kulutus pysyi ennallaan. Oksikodonin kulutus kasvoi 3 %, mutta myynti väheni 3 % todennäköisesti hintakilpailun seurauksena. Myös buprenorfiinin myynti väheni samasta syystä, nyt 26 %, vaikka kulutus kasvoi 7 %. Lähde: Fimea Lääketilasto 2018

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin määrätyt reseptilääkkeet

Määrätyt reseptit, tule-sairaudet 2015-2019
Reseptien saajat
tule-sairaudet 2015-2019
Reseptilääkkeiden kustannukset, tule-sairaudet 2015-2019
Reseptilääkkeet maksetut korvaukset, tule-sairaudet
2015-2019