TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEKUSTANNUKSET

Kuva: Kela

Lääkekustannustilastot sisältävät tietoa lääkkeiden korvauksista ja kustannuksista. Suomessa kaikki vakituisesti asuvat kuuluvat yleisen sairausvakuutuksen piiriin ja voivat saada korvauksen lääkärin määräämistä korvattavien lääkkeiden kustannuksista. Sairausvakuutus korvaa vain avohoidon lääkehoitoa eli julkisissa sairaaloissa käytettyjä lääkkeitä ei korvata. Tilastosta jää myös pois valtaosa itsehoitolääkkeistä.

Tule-kustannusten kannalta olennaisia tilastoja ovat tule-lääkkeiden saajat sekä tule-lääkkeiden määrät ja kustannukset. Tule-lääkkeitä käyttävälle koituneet kustannukset, lääkekorvausten määrä sekä tule-lääkkeitä määrättyjen reseptien määrät vaikuttavat tule-sairauksista aiheutuviin lääkekustannuksiin yksilöille ja yhteiskunnalle. Yleisimmät tule-sairauksiin määrättävät reseptilääkkeet ovat tulehduskipu- ja reumalääkkeet, niiden osuus alle alkuomavastuun jääneistä reseptilääkkeistä oli 71%  ja alkuomavastuun ylittäneistä reseptilääkkeistä 64% (v. 2019) kaikista tule-sairauksiin määrätyistä lääkkeistä. 

Tilastoissa tulee ottaa huomioon eri vuosina voimaan tulleet lainsäädännön muutokset, joilla on vaikutusta korvausten saamiseen tai suuruuteen.

Muutokset

Vuoden 2020 Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) nousee hieman. Vuosiomavastuu on 577,66 e/kalenterivuosi (572 euroa vuonna 2019). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.
Lääkkeiden peruskorvaus (40 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta), alempi erityiskorvaus (65 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) ja ylempi erityskorvaus (100 % lääkkeen myynti- tai viitehinnasta) säilyvät ennallaan. Myös alkuomavastuu (50 e), jonka asiakas maksaa kokonaan itse, säilyy ennallaan.
Tieto lääkekustannusten vuosiomavastuun eli lääkekaton ylittymisestä siirtyy välittömästi Kelasta apteekkeihin 1.1.2020 alkaen. Asiakkaan ei tarvitse enää hakea Kelasta lisäkorvausta lääkekaton ylittävästä ostosta vaan hän saa korvauksen heti apteekissa.Lisätietoa Kela
Vuoden 2019 lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on 572 euroa. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, sinulla on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun. Jos ostamasi lääke on viitehintaa kalliimpi ja kiellät apteekissa lääkevaihdon, maksat lisäksi viitehinnan ylittävän osuuden. Lisätietoa Kela
Vuoden 2018 lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on 605,13 euroa kalenterivuodessa.
Vuoden 2017 alusta erityisen kalliita lääkkeitä korvataan kerralla kuukauden tarvetta vastaava määrä, muutoksia lääkekorvauksiin 1.1.2017. Aiemmin lääkkeitä korvataan kerralla 3 kuukauden tarvetta vastaava määrä. Muut kuin insuliinia sisältävät diabeteslääkkeet siirtyvät 100 %:n korvausluokasta 65 %:n korvausluokkaan. Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on  605,13 euroa kalenterivuodessa.
Vuoden 2016 alusta lääkekorvauksiin tuli vuosikohtainen 50 euron alkuomavastuu kaikille yli 18-vuotiaille. Reseptilääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen asti. Lääkkeistä saa korvausta vasta tämän jälkeen. Uudistus pienentää Kelan maksamia lääkekorvauksia saaneiden henkilöiden määrää. Kela tilastoi kuitenkin sekä korvauksia saaneiden että alle omavastuun jääneiden henkilöiden tiedot, joten tilastot ovat vertailukelpoisia aiempiin tietoihin verrattuna. Lääkkeiden peruskorvaus nousi 35 prosentista 40 prosenttiin. Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu nousi 3 eurosta 4,50 euroon. Lisäkorvauksen lääkekohtainen omavastuu nousi 1,50 eurosta 2,50 euroon. Lääkkeiden vuosiomavastuu (lääkekatto) nousi 610,37 euroon.
Vuonna 2015 lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus oli 612,62 euroa.
Vuonna 2014 lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus (ns. lääkekatto) aleni vuoden alusta 670 eurosta 610 euroon. Lääkekaton täytyttyä asiakas maksaa 1,50 euroa jokaisesta ostamastaan korvattavasta lääkkeestä. Uusi lääketaksa-asetus muutti reseptilääkkeiden vähittäishintojen laskentaperusteita. Kalliimpien reseptilääkkeiden hinnat laskivat ja halvempien nousivat. Lisäksi apteekin perimä toimitusmaksu nousi 0,43 eurosta 2,39 euroon (sis. arvonlisäveron).