JULKISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYNNIT

Vuonna 2018 Suomessa somaattisen erikoissairaanhoidon käyntejä tehtiin päädiagnoosiryhmissä yhteensä 8 262 875 käyntiä.  Näistä Tuki- ja liikuntaelinten(tule) ongelmien osuus oli 727 023 (8,7%) käyntiä koko maassa.

Päädiagnoosiryhmien potilaista erikoissairaanhoidossa yksi potilas kävi keskimäärin 4 kertaa, tuki- ja liikuntaelindiagnoosin perusteella keskimäärin 2,5 käyntiä vuoden aikana. Tule-ongelmat kuormittavat erikoissairaanhoitoa keskimääräisesti enemmän kuin muiden diagnoosiryhmien yksittäiset potilaskäynnit.

Erikoissairaanhoidon käynnit tule-ongelmien osalta ovat nousseet kuudessa vuodessa 13,5 %. 

Luvut perustuvat  THL:n  kokoamiin tilastoihin vuodeosastohoito-, päiväkirurgia- ja avohoitokäynteihin julkisessa erikoissairaanhoidossa.

Julkinen erikoissairaanhoito
Tuki- ja liikuntaelinongelmat, käynnit koko Suomi 2013-2018
Tuki- ja liikuntaelinten ongelmista johtuvia käyntejä oli yhteensä 727 023 julkisen erikoissairaanhoidon puolella. Määrä nousi edellisestä vuodesta noin 6 683 käynnillä.
Tuki- ja liikuntaelinten ongelmista johtuvia käyntejä oli yhteensä 720 340 julkisen erikoissairaanhoidon puolella. Määrä nousi edellisestä vuodesta noin 3 095 käynnillä.
 Tuki- ja liikuntaelinten ongelmista johtuvia käyntejä oli yhteensä 717 245 julkisen erikoissairaanhoidon puolella. Määrä nousi edellisestä vuodesta noin 28 045 käynnillä.
Tuki- ja liikuntaelinten ongelmista johtuvia käyntejä oli yhteensä 689 200 julkisen erikoissairaanhoidon puolella. Määrä nousi edellisestä vuodesta noin 25 293 käynnillä.
Tuki- ja liikuntaelinten ongelmista johtuvia käyntejä oli yhteensä 663 907 julkisen erikoissairaanhoidon puolella. Määrä nousi edellisestä vuodesta noin 35 558 käynnillä.
Tuki- ja liikuntaelinten ongelmista johtuvia käyntejä oli yhteensä 628 349 julkisen erikoissairaanhoidon puolella.