JULKISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYNNIT

Somaattisen erikoissairaanhoidon käyntejä Tuki- ja liikuntaelinten(tule) sairauksien vuoksi  oli yhteensä 296 102 käyntiä. Erikoissairaanhoidon käynnit tule-sairauksien osalta ovat nousseet kymmenessä vuodessa 12 %. 

Ortopedian erikoissairaanhoidon käyntejä   vuonna 2018 oli yhteensä 128 449. Ortopedian erikoissairaanhoitokäynnit ovat nousseet kymmenessä vuodessa 17,5 %.  

Fysiatrian erikoissairaanhoidon käyntejä vuonna 2018 oli yhteensä 46 618 . Fysiatrian erikoissairaanhoitokäynnit ovat nousseet kymmenessä vuodessa 14,1 %.  

Reumatologian erikoissairaanhoidon käyntejä vuonna 2018 oli yhteensä 57 426. Reumatologian erikoissairaanhoitokäynnit ovat nousseet kymmenessä vuodessa jopa 48,5%.  

Luvut perustuvat  THL:n  kokoamiin tilastoihin vuodeosastohoito-, päiväkirurgia- ja avohoitokäynteihin julkisessa erikoissairaanhoidossa.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien somaattisen erkoissairaanhoidon käynnit 

Erikoissairaanhoidon käynnit 2008-2018
tuki- ja liikuntaelinsairaudet 
Erikoissairaanhoidon käynnit maakunnittain 2018
Erikoissairaanhoidon käynnit 2008-2018
Ortopedia ja traumatologia
Erikoissairaanhoidon käynnit fysiatria 2008-2018
Erikoissairaanhoidon käynnit 2008-2018
Reumatologia