JULKISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYNNIT

Vuonna 2018 Suomessa somaattisen erikoissairaanhoidon käyntejä tehtiin päädiagnoosiryhmissä yhteensä 8 262 875 käyntiä.  Näistä Tuki- ja liikuntaelinten(tule) ongelmien osuus oli 727 023 (8,7%) käyntiä koko maassa.

Päädiagnoosiryhmien potilaista erikoissairaanhoidossa yksi potilas kävi keskimäärin 4 kertaa, tuki- ja liikuntaelindiagnoosin perusteella keskimäärin 2,5 käyntiä vuoden aikana. Tule-ongelmat kuormittavat erikoissairaanhoitoa keskimääräisesti enemmän kuin muiden diagnoosiryhmien yksittäiset potilaskäynnit.

Erikoissairaanhoidon käynnit tule-ongelmien osalta ovat nousseet kuudessa vuodessa 13,5 %. 

Luvut perustuvat  THL:n  kokoamiin tilastoihin vuodeosastohoito-, päiväkirurgia- ja avohoitokäynteihin julkisessa erikoissairaanhoidossa.